Niedziela, 29 styczeń 2023, imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
A- A+

Inwestycje w Gminie Mstów 2022 / 2023-01-06

Rok 2022 zaczynaliśmy pod znakiem pandemii koronawirusa, później przyszła wojna za naszą wschodnią granicą, rosnące ceny energii, paliwa i inflacja. Nie przeszkodziło to jednak samorządowi Gminy Mstów w realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji.

>> Pojedyncze inwestycje często są zauważalne przez mieszkańców tylko w danym miejscu i konkretnej miejscowości. Jednakże, gdy się je pokaże w zestawieniu zbiorczym, dają obraz rozwoju społecznego i gospodarczego samorządu.
>> Inwestycje samorządu gminnego to całość wydatków inwestycyjnych podejmowanych przez organy samorządu gminnego mających na celu powiększenie jej majątku, a przy tym jej rozwój społeczny i gospodarczy. Gmina dysponując znaczną samodzielnością realizacji zadań posiada również rozległy zasięg wydatkowania środków, decydując o wyborze kierunku inwestowania w zakresie zadań własnych.
>> W 2022r., pomimo kolejnego roku z pandemią COVID-19 i wybuchu wojny na Ukrainie, na terenie Gminy Mstów zrealizowane zostały inwestycje o wartości ponad 10 milionów złotych, z czego ok. 4 miliony złotych pochodziło ze środków zewnętrznych m.in. środki unijne, rządowe, WFOŚiGW, środki Województwa Śląskiego czy Powiatu Częstochowskiego.

>> Wartość szacunkowa jest z pewnością dużo większa – gdyż kilka dużych inwestycji jest już rozpoczętych i w trakcie realizacji (m.in. Przebudowa drogi Kłobukowice-Kuchary, Przebudowa dróg dojazdowych ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa i ul. Klonowa w Wancerzowie , Przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice,  „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów”, Chodnik Cegielnia-Kuchary), a będą uwzględniane za rok, w zestawieniu za 2023r.
inwestycje2022_1

Ważniejsze inwestycje i zadania w 2022r. w gminie Mstów:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie
https://www.mstow.pl/art/4604,rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-jaskrowie
inwestycje2022_2  RFIL-logo

Przebudowa budynku usługowego (remizy) w Srocku
https://www.mstow.pl/art/4503,uroczyste-otwarcie-budynku-uslugowego-w-srocku 
https://www.mstow.pl/art/4487,przebudowa-budynku-remizy-w-srocku
inwestycje2022_8

Rozbudowa budynku garażowego OSP  w Mstowie
https://www.mstow.pl/art/4539,budowa-garazy-dla-osp-mstow
inwestycje2022_6

Nowy samochód pożarniczy dla jednostki OSP Kuchary
https://www.mstow.pl/art/4603,jubileusz-75-lecia-i-nowy-samochod-dla-osp-kuchary
inwestycje2022_11

Odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych DP 1040S z DP 1041S w Małusach Wielkich
https://www.mstow.pl/art/4564,odwodnienie-skrzyzowania-w-malusach-wielkich
inwestycje2022_12 logo-powiat 


Przebudowa drogi transportu rolnego w Mstowie
https://www.mstow.pl/art/4608,przebudowa-drogi-transportu-rolnego-w-mstowie
inwestycje2022_14 logo-slaskie-kolorowe-cmyk

Przebudowa ul. Pszczelej w Jaskrowie
https://www.mstow.pl/art/4537,przebudowa-ulicy-pszczelej-w-jaskrowie 
inwestycje2022_15

Budowa chodnika w Małusach Małych- etap II (na odcinku 526,5 metra)
https://www.mstow.pl/art/4511,ii-etap-chodnika-w-malusach-malych
inwestycje2022_16


Remont drogi wewnętrznej w Małusach Wielkich  (568 mb)
https://www.mstow.pl/art/4567,remont-drogi-wewnetrznej-w-malusach-wielkich
inwestycje2022_18

Remont ul. Równoległej w Mokrzeszy
https://www.mstow.pl/art/4562,remont-ulicy-rownoleglej-w-mokrzeszy
inwestycje2022_19

Remont drogi transportu rolnego w Siedlcu
https://www.mstow.pl/art/4635,remont-drogi-transportu-rolnego-w-siedlcu

Modernizacja GOK w Mstowie (etap I)
http://www.gokwmstowie.pl/modernizacja-gminnego-osrodka-kultury-w-mstowie-etap-i-zakonczenie

„Inicjatywa Sołecka 2022” w Kobyłczycach – oczyszczenie zbiornika wodnego
https://www.mstow.pl/art/4596,oczyszczenie-zbiornika-wodnego-w-kobylczycach
inwestycje2022_20

„Inicjatywa Sołecka 2022” – doposażenie świetlicy w Srocku
https://www.mstow.pl/art/4586,doposazenie-swietlicy-w-srocku
inwestycje2022_21

Dotacje dla jednostek OSP
https://www.mstow.pl/art/4512,dotacje-dla-jednostek-osp

Montaż wiat przystankowych
https://www.mstow.pl/art/4582,wiaty-przystankowe-reklamuja-gmine-mstow
inwestycje2022_22

Strefa rekreacji w Brzyszowie
https://www.mstow.pl/art/4548,strefa-rekreacji-w-brzyszowie
inwestycje2022_24

Renowacja dachu Przedszkola w Wancerzowie
https://www.mstow.pl/art/4591,renowacja-dachu-przedszkola-w-wancerzowie

Renowacja muru klasztornego w Mstowie
https://www.mstow.pl/art/4518,renowacja-muru-klasztornego

Przegląd i remont placów zabaw
https://www.mstow.pl/art/4519,przeglad-placow-zabaw  
inwestycje2022_28

Transport zbiorowy – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych
https://www.mstow.pl/art/4467,powiat-i-gminy-rozwijaja-transport-zbiorowy

„Laboratoria Przyszłości”
https://www.mstow.pl/art/4426,laboratoria-przyszlosci

„Cyfrowa Gmina”
https://www.mstow.pl/art/4454,cyfrowa-gmina-w-mstowskim-urzedzie

Monitoring na targowisku w Cegielni
https://www.mstow.pl/art/4580,monitoring-na-targowisku-w-cegielni
inwestycje2022_31

Małusy Wielkie – monitoring (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4576,malusy-wielkie-strefa-monitorowana
inwestycje2022_32

Monitoring terenu rekreacyjnego w Zawadzie (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4448,monitoring-terenu-rekreacyjnego-w-zawadzie
inwestycje2022_33

Kuchary, plac zabaw – monitoring (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4515,monitoring-na-placu-zabaw-w-kucharach

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Siedlcu (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4595,zagospodarowanie-terenu-rekreacyjnego-w-siedlcu
inwestycje2022_36

Małusy Wielkie – instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4429,fotowoltaika-w-remizie-osp-malusy-wielkie
inwestycje2022_38

Radarowe wyświetlacze prędkości w Jaskrowie (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4554,radarowe-wyswietlacze-predkosci-w-jaskrowie

Siłownia zewnętrzna w Mokrzeszy  (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4637,silownia-zewnetrzna-w-mokrzeszy
inwestycje2022_39a

Srocko – doposażenie monitoringu i alarmu (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4473,doposazenie-monitoringu-i-alarmu-w-srocku

Progi zwalniające w Kłobukowicach, Łuszczynie, Zawadzie i Małusach Małych (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4609,progi-zwalniajace-na-drogach-gminnych
inwestycje2022_40  inwestycje2022_42

Dofinansowanie dla Komisariatu Policji w Kłomnicach do zakupu nowego radiowozu (marki Kia Sportage)
https://www.mstow.pl/art/4636,nowy-radiowoz-dla-komisariatu-policji-w-klomnicach
inwestycje2022_44

Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik jej rozwoju i kondycji finansowej. Inwestowanie jest jednak możliwe dopiero po pokryciu przez gminę koniecznych wydatków bieżących. Ich służebny charakter wynika stąd, że zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek gospodarczych oraz instytucji.

Wstecz