Czwartek, 07 grudzień 2023, imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
A- A+

Renowacja muru klasztornego / 2022-06-13

Prace konserwatorsko-remontowe fragmentu wschodniego odcinka muru klasztornego przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie zostały zrealizowane.
1_mury  1a_mury

>> Mury klasztorne z roku na rok są w coraz gorszym stanie, stąd niezbędne było rozpoczęcie prac remontowych. Z wnioskiem o dofinansowanie zwróciły się władze Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, reprezentowane przez Ks. Przeora Dawida Kovera CRL.
>> Na podstawie wniosku, Rada Gminy Mstów podjęła decyzję o udzieleniu Wnioskodawcy dotacji celowej (50% wartości zadania) na dofinansowanie wykonania prac konserwatorsko-remontowych fragmentu muru klasztornego.
>> Prace obejmowały m.in. oczyszczenie muru, usunięcie zakorzenionych roślin, odbudowanie muru w utraconych partiach, uzupełnienie ubytków, spoinowanie. Rdzeń muru został wzmocniony kotwami z prętów gwintowanych. Wykonano również hydrofobizację całego odcinka.
>> Zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem i pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Klasztor-w-Mstowie-fot_-Tomasz-Gebus
Klasztor w Mstowie został założony przez Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich w XII wieku. Świątynia jest najstarszym obiektem romańskim w regionie. Przez wieki klasztor należał do najważniejszych ośrodków życia religijno-kulturalnego na pograniczu Małopolski i Wielkopolski. Mstowscy zakonnicy podejmowali tu królów: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłe i Kazimierza Jagiellończyka.
Mstowski klasztor w średniowieczu pełnił ważne funkcje obronne. W I poł. XVII w. zyskał już fortyfikacje z kamienia i cegły, w swoim kształcie zachowane do dziś. Tworzyły je: mur obwodowy  z dwoma bramami, dziesięć baszt i wartownia. Warowne mury przez wieki ulegały zniszczeniom m.in. w 1655r. przez Mstów przetoczył się „potop” szwedzki, później w XVII w. wojska rosyjskie i pruskie. Podczas I wojny światowej w murach klasztoru stacjonowały wojska niemieckie, ostrzeliwane przez artylerię rosyjską – poczynione wtedy zniszczenia usunięto dopiero w latach 1925-1936.  

Czasy współczesne tj. od 1990r. (powrót Kanoników Regularnych Laterańskich do Mstowa) to liczne prace restauracyjne i konserwatorskie m.in. przy ołtarzu Matki Bożej Mstowskiej czy elewacji Kościoła – z udziałem środków zewnętrznych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Warto też wspomnieć o zrealizowanym w 2014r. przez mstowski samorząd projekcie iluminacji, podświetlenia murów klasztornych https://www.mstow.pl/art/1720,2014-12-klasztor

Więcej: https://www.parafia-mstow.pl/parafia/historia-parafii.html , https://www.parafia-mstow.pl/parafia/kosciol.html

Wstecz