Sobota, 15 czerwiec 2024, imieniny: Wita, Jolanty
A- A+

Obrona Terytorialna

obronnosc.jpg

Obrona Terytorialna (OT) - to nowy rodzaj sił zbrojnych, który w powiązaniu z systemem niemilitarnym w decydujący sposób wpłynie na skuteczność obrony narodowej.
Przyjęty system organizacji i szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej oparty będzie na idei - Kompania w powiecie i zakłada terytorialny charakter rekrutacji żołnierzy - ochotników. Docelowo w każdym powiecie ma zostać utworzona jedna kompania - łącznie 364 w kraju. Pierwsze Brygady Obrony Terytorialnej planowane są na wschodzie kraju w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim.
 
Do służby ochotniczej może być powołana osoba:
a. niekarana za przestępstwo umyślne,
b. posiadająca obywatelstwo polskie,
c. odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do poełnienia czynnej służby wojskowej
d. wiek od 18 do 50 lat (60 dla podoficerów i oficerów);
e. odpowiednie do korpusu osobowego wykształcenie: gimnazjalne (szeregowy), średnie (podoficer) lub wyższe (oficer).
f. osoby, które przeszły kwalifikację wojskową, która w 2009 roku zastąpiła pobór w związku z zawieszeniem zasadniczej służby wojskowej,
g. kobiety – ochotniczki, które ukończyły 18 lat.
 

Dodatkowym atutem dla osób starających się o służbę w OT, będzie członkostwo w organizacjach proobronnych i harcerstwie.
Członkowie mogą do OT wstępować indywidualnie lub grupowo. W przypadku wstąpienia grupowego, zostaną wcieleni do istniejącego większego pododdziału jako drużyna lub pluton.
 

Cześć militarnych zadań OT
1. prowadzenie rozpoznania oraz ostrzeganie i alarmowanie wojsk i załóg obiektów wojskowych o grożącym niebezpieczeństwie
2. odpieranie uderzeń na wojska i obiekty wojskowe  
3. zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia całości sił zbrojnych
4. zabezpieczenie przegrupowania wojsk operacyjnych własnych i sojuszniczych na front zewnętrzny
5. zwalczanie desantów powietrznych i sił rajdowo-uderzeniowych oraz grup dywersyjno-rozpoznawczych nieprzyjaciela
6. ochrona i obrona określonych obiektów
7. zapewnienie samoobrony garnizonów wojskowych i zakładów pracy resortu obrony narodowej
8. likwidacja skutków uderzeń nieprzyjaciela na wojska i obiekty wojskowe, jak również prowadzenie akcji ratunkowych na rzecz ludności cywilnej i aglomeracji miejsko-przemysłowych
9. szkolenie rezerw osobowych, uzupełnienie wojsk i realizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego


Więcej informacji na temat Obrony Terytorialnej: http://czestochowa.wku.wp.mil.pl/pl/13387.html

Wstecz