Poniedziałek, 25 październik 2021, imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
A- A+

Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2021-04-02

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki i rozwój bazy turystycznej w 2021r.
więcej

Udział w pracach komisji konkursowej / 2021-03-08

Udział w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2021 roku.
więcej

Otwarty konkurs ofert / 2021-03-08

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i Uchwały Nr XXIV/198/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 30 listopada 2020 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki i rozwój bazy turystycznej w 2021 roku.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2021-01-11

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2021r.

więcej

Wyniki konkursu w zakresie pomocy społecznej / 2021-01-11

Wyniki konkursu w zakresie pomocy społecznej
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2021 r.
więcej

Udział w pracach komisji konkursowej / 2020-12-17

Udział w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2021 roku.

więcej

Otwarty konkurs ofert / 2020-12-17

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i Uchwały Nr XXIV/198/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 30 listopada 2020 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2021 roku.
więcej

Udział w pracach komisji konkursowej / 2020-12-07

Udział w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2021 roku.
więcej