Poniedziałek, 03 październik 2022, imieniny: Teresy, Heliodora, Jana
A- A+

Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2022-06-22

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku.
więcej

Udział w pracach komisji konkursowej / 2022-05-31

Udział w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku.
więcej

Otwarty konkurs ofert / 2022-05-31

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/279/2021 Rady Gminy Mstów z dnia 29 października 2021 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 roku.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2022-02-18

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów z zakresu upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2022 r.
więcej

Otwarty konkurs ofert / 2022-01-27

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/279/2021 Rady Gminy Mstów z dnia 29 października 2021 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki i rozwój bazy turystycznej w 2022 roku.
więcej

Udział w pracach komisji konkursowej / 2022-01-27

Udział w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2022 roku.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2022-01-13

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2022 r.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2021-12-30

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2022 r.
więcej