Sobota, 23 wrzesień 2023, imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
A- A+

Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2023-03-28

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku.
więcej

Udział w pracach komisji konkursowej / 2023-03-06

Udział w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku.
więcej

Otwarty konkurs ofert / 2023-03-06

Otwarty konkurs ofert
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 roku.
 
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2023-02-22

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów z zakresu upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2023 r.
więcej

Udział w pracach komisji konkursowej / 2023-01-31

Udział w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2023 roku.
więcej

Otwarty konkurs ofert / 2023-01-31

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Uchwały Nr XLVI/376/2022 Rady Gminy Mstów z dnia 25 listopada 2022 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki i rozwój bazy turystycznej w 2023 roku.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2023-01-13

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2023 r.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert / 2023-01-02

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2023 r.
więcej