Niedziela, 26 wrzesień 2021, imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana
A- A+

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert / 2020-12-07

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i Uchwały Nr XXIV/198/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 30 listopada 2020 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2021 roku.
więcej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert / 2020-02-10

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2020 roku.
więcej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert / 2020-02-01

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2020 r.:
więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej / 2020-01-17

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2020 roku.
więcej

Udział w pracach komisji konkursowej / 2020-01-17

Udział w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2020 roku.
więcej

Otwarty konkurs ofert / 2020-01-13

Otwarty konkurs ofert
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej w 2020 roku.

 

więcej

Wyniki konkursu w zakresie pomocy społecznej / 2020-01-07

Wyniki konkursu w zakresie pomocy społecznej
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2020 r.
więcej

Otwarty konkurs ofert / 2020-01-07

Otwarty konkurs ofert
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i Uchwały Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Mstów z dnia 29 listopada 2019 r., Wójt Gminy Mstów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej w 2020 roku.
więcej