Czwartek, 02 luty 2023, imieniny: Marii, Miloslawa
A- A+
Baner 201 Baner 203 Zima 1 Baner 202 Baner 204

Aktualności

Dyżury Dzielnicowych / 2023-02-02

Dyżury Dzielnicowych
W porozumieniu z Komisariatem Policji w Kłomnicach wyznaczone zostały stałe dyżury dzielnicowych. Będą one pełnione w Urzędzie Gminy Mstów w każdy wtorek, godz. 10.00 – 12.00.
2023-02-02

Ferie z GOKiem i Biblioteką

Podczas ferii zimowych można było skorzystać z ciekawej oferty zajęć, przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie i Bibliotekę Gminną.

2023-02-01

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Rozpoczęła się rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych – na rok szkolny 2023/2024.

2023-02-01

Gminny Punkt Konsultacyjny

Mieszkańcy Gminy Mstów mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, gdzie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu / substancji psychoaktywnych, a także ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
2023-01-31

Konkurs PPJ

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" ogłosiło konkurs na przedsięwzięcie pn. "Zakładanie działalności gospodarczej".

2023-01-28

Nowelizacja Kodeksu wyborczego

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która m.in. wprowadza Centralny Rejestr Wyborców.

2023-01-25

Urząd Statystyczny - badanie ankietowe

W dniach od 13 do 31 stycznia 2023r. na terenie województwa zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).
2023-01-20

Komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022.