Sobota, 15 czerwiec 2024, imieniny: Wita, Jolanty
A- A+

800-LECIE ZJAZDU BISKUPÓW W MSTOWIE

800-LECIE ZJAZDU BISKUPÓW W MSTOWIE
Trwają przygotowania obchodów 800-lecia zjazdu biskupów w Mstowie. Obchody przygotowują Kanonicy Regularni Laterańscy w klasztorze w Mstowie wraz z Urzędem Gminy. Odbędą się na początku czerwca. 1 czerwca rozpocznie się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mstów - miasto, klasztor i parafia na przestrzeni wieków. Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość". W niedzielę 3 czerwca o godzinie 11.00 uroczystości zakończy suma pontyfikalna pod przewodnictwem ks. abp seniora Stanisława Nowaka.
 
Urząd Gminy Mstów włącza się w przygotowania obchodów 800- lecia zjazdu biskupów w Mstowie. Obchody przygotowują Kanonicy Regularni Laterańscy w klasztorze w Mstowie. Odbędą się na początku czerwca, Zjazd biskupów polskich w 1212 roku był ważnym wydarzeniem w dziejach Mstowa. Zwołał go arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz. Podczas uroczystości konsekrowano biskupa poznańskiego Pawła. W zjeździe uczestniczył m. in. kronikarz, dziejopisarz Wincenty Kadłubek.
Chcemy, by obchody 800-lecia zjazdu biskupów przyczyniły się do przypomnienia i popularyzowania wiedzy o Mstowie, a także wiedzy o długiej i wspaniałej historii klasztoru. Mstów to przecież jedna z najstarszych miejscowości regionu. Pierwszą informację o Mstowie można znaleźć w bulli Papieża Celestyna III z 1193 roku.
Jeszcze dopracowujemy program obchodów, rozmawiamy z zakonnikami oraz historykami i chcemy, by w przygotowania włączyli się mieszkańcy oraz przyjaciele gminy - podkreśla Adam Markowski zastępca wójta gminy Mstów.
 
ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 800-LECIA ZJAZDU BISKUPÓW POLSKICH W MSTOWIE.

Konferencja Naukowa "Mstów - miasto, klasztor i parafia na przestrzeni wieków. Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość" uświetniła obchody 800-lecia zjazdu biskupów polskich w Mstowie. Program konferencji obejmował historię i dzieje Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich – jednego z najstarszych zakonów w Polsce, który w średniowieczu miał 2,5 tys. ośrodków i klasztorów m. in. w Krakowie, Czerwińsku i Wrocławiu. Podczas konferencji przedstawiono dzieje zakonu i klasztoru w Mstowie, przybliżono życie zakonne w Polsce na przełomie XII i XIII wieku. Przybliżono historię kościoła w Mstowie, jego budowę i architekturę, wystrój wnętrza oraz badania archeologiczne, które prowadzono w obrębie zespołu kościelno – klasztornego. Zaprezentowano archiwalia i dokumenty do dziejów klasztoru mstowskiego przechowywane m. in. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Archiwum Państwowym w Częstochowie i w Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.O współczesnym Mstowie mówił Adam Jakubczak wójt gminy Mstów, o oświacie Danuta Piekarska dyrektor Zespołu Szkół w Mstowie, a badania archeologiczne przybliżyła archeolog Iwona Młodkowska – Przepiórkowska. Konferencja zgromadziła wybitnych naukowców z wielu ośrodków uniwersyteckich m,in. ks. prof. Waldemara Graczyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Annę Pobóg – Lenartowicz z Uniwersytetu Opolskiego, prof. Jolantę M. Marszalską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. Władysława Wlaźlaka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dwudniową Konferencję zorganizowali: Instytut Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce oraz Klasztor Kanoników Regularnych w Mstowie. Organizatorzy zapowiadają opublikowanie materiałów z konferencji . W przygotowanie obchodów 800-lecia zjazdu biskupów włączył się Urząd Gminy w Mstowie. Konferencja na tak wysokim, merytorycznym poziomie przyczyniła się do przypomnienia wiedzy o Mstowie oraz o długiej i wspaniałej historii klasztoru. Publikacja materiałów z konferencji pomoże ją popularyzować - podkreśla Adam Markowski zastępca wójta gminy Mstów. To była pierwsza konferencja naukowa poświęcona historii Zakonu Kanoników Regularnych w Mstowie i historii tych ziem. Szczególnie chcemy podziękować ks. prof. Kazimierzowi Łatakowi, który przygotował dwudniową konferencję, zaprosił uczestników z całej Polski i czuwał nad jej przebiegiem. Dziękujemy ks. wizytatorowi Marianowi Szczecinie za pomoc w przygotowaniu obchodów, a pani Danucie Piekarskiej dyrektor Zespołu Szkół w Mstowie za gościnę. Dwudniowa Konferencja Naukowa "Mstów - miasto, klasztor i parafia na przestrzeni wieków. Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość" rozpoczęła się w piątek 1 czerwca. Uczestniczyło w niej wielu mieszkańców gminy, którzy z zainteresowaniem wysłuchali prezentowanych publikacji i wykładów. Uroczystości zakończyła, w niedzielę 3 czerwca, suma pontyfikalna pod przewodnictwem ks. abp. seniora Stanisława Nowaka.

 

Wstecz