Środa, 29 maj 2024, imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
A- A+

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta - Małgorzata Grabowska

Telefon: +48 (34) 32-84-005 w. 23

Wykonuje obowiązki w zakresie zastępowania wójta (w przypadku jego nieobecności lub braku możliwości pełnienia obowiązków). Zastępca pełni również funkcję Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Do prowadzonych zadań przez Referat należy m.in.:

 • wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
 • prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych
 • nabycia, zbycia, najem, dzierżawa oraz ustanawiania służebności gruntowych
 • prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i numeracji porządkowych
 • prostowanie Aktów Własności Ziemi
 • regulacje stanów prawnych
 • planowanie przestrzenne
 • nadzór i kontrola realizacji przepisów dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mstów
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
 • sprawy związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywaniem
 • realizacja zadań wynikających z programu zapobiegania bezdomności zwierząt, współpraca z lekarzem weterynarii
 • wydawanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie list wypłat tego podatku
Wstecz