Sobota, 15 czerwiec 2024, imieniny: Wita, Jolanty
A- A+

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z wymogami Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Mstów posiada możliwość przyjmowania wniosków i pism w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

Aby skorzystać z tego sposobu dostarczania pism i wniosków należy załóżyć konto użytkownika w platformie e-PUAP (konto jest bezpłatne), oraz posiadać ważny Certyfikat Kwalifikowany (podpis elektroniczny).


CO TO JEST ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA?

Zgodnie z przepisami prawa 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktury usług pozwalających na założenie skrzynki podawczej. Skrzynka podawcza na ePUAP spełnia wymogi prawa, a w szczególności:

  • wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru zgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym;
  • współpraca ze sprzętowymi modułami bezpieczeństwa - HSM, spełniającymi wymogi techniczne określone w prawie;
  • obsługa dokumentów elektronicznie zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

żródło:www.epuap.gov.pl

Poniżej kilka artykułów poświęconych tematowi skrzynki podawczej:

Wstecz