Czwartek, 07 grudzień 2023, imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora
A- A+

Przebudowa drogi transportu rolnego w Mstowie / 2022-11-19

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mstów, w kierunku Małus Wielkich, została zrealizowana. Inwestycja była dofinansowana ze środków budżetu województwa śląskiego.
>> Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego inwestycja Gminy Mstów pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mstów” została dofinansowana ze środków budżetu województwa. Uroczyste przekazanie umów odbyło się 15 czerwca w Katowicach, w Sali Sejmu Śląskiego. https://www.mstow.pl/art/4522,droga-trasportu-rolnego-w-mstowie-z-dofinansowaniem

mstow_szlak_0  mstow_szlak_1

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mstów– etap II”
Całkowita długość drogi: 990 mb, szerokość drogi 3,5 m (z mijankami).
Wartość inwestycji: 694.751,91 zł
Wartość dofinansowania: 277.200,00 zł

Stan przed inwestycją:
Droga użytkowana przez rolników, stanowiąca komunikację do pól dla mieszkańców Mstowa i okolicznych miejscowości. Przed inwestycją była to droga gruntowa o nierównej nawierzchni, z licznymi zagłębieniami i zastoiskami wody – co utrudniało dojazd maszynami rolniczymi do przyległych pól.

Realizacja przebudowy drogi transportu rolnego o nawierzchni asfaltobetonowej (z utwardzonymi poboczami, wykonaniem zjazdów) znacznie polepszyła funkcjonalność drogi, jej parametry techniczne oraz przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Docelowo ułatwi też rolnikom dojazd do pól.

mstow_szlak_7 mstow_szlak_11

Zakres wykonanych prac (m.in.):
- roboty ziemne (wykonanie koryta drogi),
- wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji,
- podbudowa z kruszywa kamiennego (o łącznej grubości 20cm),
- nawierzchnia asfaltobetonowa (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, po 4cm każda),
- pobocza utwardzone kruszywem kamiennym,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi,
- oznakowanie pionowe.

Więcej: https://www.slaskie.pl/content/kolejne-lokalne-drogi-dla-rolnikow-mieszkancow-turystow
https://www.mstow.pl/art/4522,droga-trasportu-rolnego-w-mstowie-z-dofinansowaniem

szlak-warowni-jurajskich
Co ciekawejest to kolejny odcinek malowniczego „Szlaku Warowni Jurajskich” *** między Mstowem a Małusami Wielkimi.

>> W 2021 r. był wykonany I etap (od strony Małus Wielkich https://www.mstow.pl/art/4399,droga-transportu-rolnego-w-malusach-wielkich), w tym roku kolejny etap (również w Małusach Wielkich) https://www.mstow.pl/art/4567,remont-drogi-wewnetrznej-w-malusach-wielkich.

>> Teraz pozostanie do zrealizowania jedynie bezpośrednie połączenie z ul. Wolności w Mstowie (odcinek ok.500mb), planowane do wykonania w I półroczu 2023r. – tak, aby połączyć miejscowości: Małusy Wielkie i Mstów.

>> Będzie to więc ciekawe połączenie turystyczne, szczególnie dla rowerzystów i pieszych – teren ten jest wyjątkowo interesujący (z pięknymi widokami) na rowerowe przejażdżki czy spacery.

*** Szlak Warowni Jurajskich" (punkt startowy to Klasztor w Mstowie) - szlak turystyczny na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na którego trasie leżą m.in. ruiny strażnic (Suliiszowice, Przewodziszowice, Łutowiec, Ryczów), zamków (Ostrężnik, Morsko, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała, Ojców) czy rezerwaty (Ostrężnik, Góra Zborów, Smoleń). Oznaczony jest kolorem niebieskim i ma długość 152 km.

Wstecz