Piątek, 21 styczeń 2022, imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
A- A+

Droga transportu rolnego w Małusach Wielkich / 2021-12-31

W Małusach Wielkich powstał odcinek drogi transportu rolnego, dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego.

O tym, że decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek Gminy Mstów pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Wielkie” znalazł się liście rankingowej wniosków, objętych dofinansowaniem ze środków budżetu województwa, pisaliśmy wcześniej: https://www.mstow.pl/art/4265,dofinansowanie-do-przebudowy-drogi-w-malusach-wielkich
drogi-dojazdowe_logotyp
Wskazana droga stanowi na tę chwilę komunikację do pól dla mieszkańców Małus Wielkich i Małus Małych, jest użytkowana przez rolników. Przed inwestycją była to droga gruntowa o nierównej nawierzchni, z licznymi zastoiskami wody – co utrudniało dojazd maszynami rolniczymi do przyległych pól.

Nazwa zadania:
"Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Wielkie” Całkowita długość drogi: 990 mb, szerokość drogi 3,5 m (z mijankami).

Zakres prac (m.in.):
- roboty ziemne (wykonanie koryta drogi),
- wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji,
- podbudowa z kruszywa kamiennego (dwie warstwy o łącznej grubości 20cm),
- nawierzchnia asfaltobetonowa (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, po 4cm każda),
- pobocza utwardzone kruszywem kamiennym,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi,
- oznakowanie pionowe.
malusywielkie_fogr_5

>> Realizacja przebudowy drogi transportu rolnego o nawierzchni asfaltobetonowej (z utwardzonymi poboczami, wykonaniem zjazdów) poprawiła funkcjonalność drogi, polepszając jej parametry techniczne oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ułatwia też rolnikom dojazd do pól.

>>Co ciekawe: przebudowany odcinek stanowi element „Szlaku Warowni Jurajskich” *** między Mstowem a Małusami Wielkimi. W 2022 r. planowany jest do wykonania kolejny odcinek drogi, tym razem od Mstowa - tak aby złączyć nakładką asfaltową Małusy Wielkie i Mstów. Będzie to więc ciekawe połączenie turystyczne, szczególnie dla rowerzystów i pieszych – teren ten jest wyjątkowo interesujący (z pięknymi widokami) na rowerowe przejażdżki czy spacery. 

Więcej:
https://www.mstow.pl/art/4265,dofinansowanie-do-przebudowy-drogi-w-malusach-wielkich
https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1248-237-vi-2021-z-dnia-2021-05-26.html?fbclid=IwAR2H2hj8KpR1079G-4wrYgqvauFmIjr6XzFJ36k5LYQbjUrvmVV21-BXEww


__________________________

*** Szlak Warowni Jurajskich (punkt startowy to Klasztor w Mstowie) - szlak turystyczny na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na którego trasie leżą m.in. ruiny strażnic (Suliszowice, Przewodziszowice, Łutowiec, Ryczów), zamków (Ostrężnik, Morsko, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała, Ojców) czy rezerwaty (Ostrężnik, Góra Zborów, Smoleń). Oznaczony jest kolorem niebieskim i ma długość 152 km.

Wstecz