Poniedziałek, 06 grudzień 2021, imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
A- A+

Dofinansowanie do przebudowy drogi w Małusach Wielkich / 2021-06-23

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek Gminy Mstów pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Wielkie” znalazł się liście rankingowej wniosków, objętych dofinansowaniem ze środków budżetu województwa.
Gmina Mstów w styczniu br. złożyła dwa wnioski o dofinansowanie (ze środków budżetu Województwa Śląskiego) przebudowy dróg transportu rolnego w: Małusach Małych (wniosek podstawowy) i w Mstowie (wniosek rezerwowy).

drogi-dojazdowe_logotyp

26 maja 2021r. Zarząd Województwa przyjął Uchwałę, zatwierdzającą listę rankingową wniosków z dofinansowaniem. Na liście rankingowej znalazła się przebudowa drogi transportu rolnego w Małusach Wielkich. Natomiast odcinek w Mstowie – ze względu na ograniczone środki (wiele gmin nie dostało dofinansowania na swoje pierwsze, podstawowe wnioski !) - znalazł się aktualnie na liście rezerwowej (jeżeli pojawią się środki w budżecie województwa śląskiego to będzie przesunięty na listę do dofinansowania, jeżeli nie, to będzie miał dodatkowe punkty, premiowane w przyszłorocznym rankingu).

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Wielkie – etap II”, długość drogi: 990 mb, szerokość drogi 3,5 m (z mijankami).

Stan aktualny: Droga stanowi komunikację do pól dla mieszkańców Małus Wielkich i Małus Małych, użytkowana przez rolników. Obecnie jest to droga gruntowa o nierównej nawierzchni, z licznymi zastoiskami wody. Aktualny stan drogi utrudnia dojazd maszynami rolniczymi do przyległych pól. Realizacja przebudowy drogi transportu rolnego o nawierzchni asfaltobetonowej (z utwardzonymi poboczami, wykonaniem zjazdów) przyczyni się do poprawy funkcjonalności drogi, polepszenia jej parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ułatwi też rolnikom dojazd do pól.
1DSC_0127

Zakres prac (m.in.):
- roboty ziemne (wykonanie koryta drogi),
- wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji,
- podbudowa z kruszywa kamiennego (dwie warstwy o łącznej grubości 20cm),
- nawierzchnia asfaltobetonowa (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, po 4cm każda),
- pobocza utwardzone kruszywem kamiennym,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi,
- oznakowanie pionowe.

Termin realizacji: II półrocze 2021r.

Więcej:
https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1248-237-vi-2021-z-dnia-2021-05-26.html?fbclid=IwAR2H2hj8KpR1079G-4wrYgqvauFmIjr6XzFJ36k5LYQbjUrvmVV21-BXEww

Wstecz