Wtorek, 29 listopad 2022, imieniny: Blazeja, Saturnina
A- A+

Droga transportu rolnego w Mstowie z dofinansowaniem / 2022-06-16

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek Gminy Mstów pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mstów” znalazł się liście rankingowej wniosków, objętych dofinansowaniem ze środków budżetu województwa.

W uroczystym przekazaniu umów w Sali Sejmu Śląskiego (15 czerwca) w Katowicach uczestniczyli: wicemarszałek Dariusz Starzycki, Beata Białowąs i Izabela Domogała - członkinie zarządu województwa oraz Bartłomiej Kowalski, radny Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego. W imieniu Gminy Mstów umowę odebrał Wójt Tomasz Gęsiarz.
mstow_droga_1
>> Gmina Mstów w styczniu br. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
>> Zarząd Województwa przyjął Uchwałę, zatwierdzającą listę rankingową wniosków z dofinansowaniem. Na liście rankingowej znalazła się przebudowa drogi transportu rolnego w Mstowie.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mstów– etap II”
Całkowita długość drogi: 990 mb, szerokość drogi 3,5 m (z mijankami).
Wartość dofinansowania: 277.200,00 zł
Stan aktualny:
Droga stanowi komunikację do pól dla mieszkańców Mstowa i okolicznych miejscowości, użytkowana przez rolników. Obecnie jest to droga gruntowa o nierównej nawierzchni, z licznymi zagłębieniami i zastoiskami wody. Aktualny stan drogi utrudnia dojazd maszynami rolniczymi do przyległych pól. Realizacja przebudowy drogi transportu rolnego o nawierzchni asfaltobetonowej (z utwardzonymi poboczami, wykonaniem zjazdów) przyczyni się do poprawy funkcjonalności drogi, polepszenia jej parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ułatwi też rolnikom dojazd do pól.
droga-Mstow-Malusy-Wielkie
Zakres prac (m.in.):
- roboty ziemne (wykonanie koryta drogi),
- wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji,
- podbudowa z kruszywa kamiennego (o łącznej grubości 20cm),
- nawierzchnia asfaltobetonowa (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, po 4cm każda),
- pobocza utwardzone kruszywem kamiennym,
- plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi,
- oznakowanie pionowe.

Termin realizacji: II półrocze 2022r.
Więcej:
  https://www.slaskie.pl/content/kolejne-lokalne-drogi-dla-rolnikow-mieszkancow-turystow

Co ciekawe – jest to kolejny odcinek malowniczego „Szlaku Warowni Jurajskich” *** między Mstowem a Małusami Wielkimi. W 2021 r. był wykonany I etap (od strony Małus Wielkich https://www.mstow.pl/art/4399,droga-transportu-rolnego-w-malusach-wielkich), aktualnie jest wykonywany kolejny etap (również w Małusach Wielkich).
Po wykonaniu dofinansowanego odcinka pozostanie jedynie do zrealizowania bezpośrednie połączenie z ul. Wolności w Mstowie, planowane do wykonania w I półroczu 2023r. - tak aby złączyć nakładką asfaltową miejscowości: Małusy Wielkie i Mstów.
Będzie to więc ciekawe połączenie turystyczne, szczególnie dla rowerzystów i pieszych – teren ten jest wyjątkowo interesujący (z pięknymi widokami) na rowerowe przejażdżki czy spacery.

*** "Szlak Warowni Jurajskich" (punkt startowy to Klasztor w Mstowie) - szlak turystyczny na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na którego trasie leżą m.in. ruiny strażnic (Suliszowice, Przewodziszowice, Łutowiec, Ryczów), zamków (Ostrężnik, Morsko, Ogrodzieniec, Pieskowa Skała, Ojców) czy rezerwaty (Ostrężnik, Góra Zborów, Smoleń). Oznaczony jest kolorem niebieskim i ma długość 152 km.

Wstecz