Sobota, 25 marzec 2023, imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
A- A+

Remont drogi wewnętrznej w Małusach Wielkich / 2022-09-11

Zakończono remont drogi wewnętrznej w Małusach Wielkich na odcinku 568 mb.

>> Droga gminna w Małusach Wielkich od południa łączy się z drogą powiatową 1038S relacji Zawada-Małusy Wielkie, od północy z drogą w kierunku Mstowa („Szlak Warowni Jurajskich”). Stanowi komunikację do istniejącej zabudowy i do pól dla mieszkańców Małus Wielkich.
>> Przed wykonaniem prac droga charakteryzowała się znacznym stopniem zniszczenia – liczne spękania, koleiny i wybrzuszenia (spowodowane gazowaniem materiału w podbudowie) utrudniały komunikację. Istniejące odwodnienie również było zniszczone, zarośnięte i w niektórych miejscach niedrożne.

mw_rem_3  mw_rem_10

Nazwa zadania: Remont drogi wewnętrznej w Małusach Wielkich (całkowita długość odcinka L=568 mb)
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował:
- roboty rozbiórkowe i ziemne
- frezowanie istniejącej nawierzchni
- wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji podłoża cementem
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i nawierzchni asfaltobetonowej (dwie warstwy)
- utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem kamiennym
- wykonanie odwodnienia (korytka i wpusty uliczne, z podłączeniami do studni rewizyjnych i do istniejącego rowu przydrożnego)
- montaż na korytach blachy ryflowanej nierdzewnej (wjazdy do posesji)
- regulacja uzbrojenia (zasuwy, hydranty)
- zagospodarowanie przyległego terenu
Szerokość drogi wewnętrznej po wykonanym remoncie: od 3,5 m do 5,0 m.

Na tym samym odcinku drogi gminnej, w kierunku Mstowa, trwa realizacja kolejnego zadania pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mstów”. Pisaliśmy o tym:  https://www.mstow.pl/art/4522,droga-trasportu-rolnego-w-mstowie-z-dofinansowaniem Planowane zakończenie jeszcze w tym roku.

Wstecz