Niedziela, 29 styczeń 2023, imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa
A- A+

Progi zwalniające na drogach gminnych / 2022-11-20

W ramach funduszu sołeckiego w Kłobukowicach, Łuszczynie, Zawadzie i Małusach Małych na drogach gminnych powstały nowe progi zwalniające.

>> Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrań wiejskich.
>> Progi zwalniające na drodze wpływają na poprawę bezpieczeństwa - montuje się je, aby uspokoić ruch i wymusić na kierowcach dostosowanie prędkości do obowiązującego w danym miejscu ograniczenia.
6_zawada  4_malusy-male

1_luszczyn  2_klobukowice
Zakres robót obejmował m.in.:
- mechaniczne rozebranie masy bitumicznej i podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podbudowy i profilowanie podłoża,
- wykonanie progów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (w kolorze czerwonym),
- oznakowanie pionowe i poziome.

Zadania we wszystkich sołectwach wymagały wcześniej opracowania projektów stałej organizacji ruchu, zatwierdzonych przez Starostę Częstochowskiego (wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim) oraz uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień.

Wstecz