Niedziela, 25 luty 2024, imieniny: Wiktora, Cezarego
A- A+

Odwodnienie skrzyżowania w Małusach Wielkich / 2022-09-07

Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie została wykonana poprawa odwodnienia w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych DP 1040S z DP 1041S w Małusach Wielkich. Wykonano również nakładkę bitumiczną na odcinku 130m.

Szczególnie w okresie wiosennym (kiedy topniał śnieg) oraz podczas długotrwałych opadów deszczu na skrzyżowaniu pojawiało się duże rozlewisko wody – rowy melioracyjne nie były odpowiednio udrożnione, a znajdujący się obok (na prywatnej posesji) zbiornik wodny nie był w stanie retencjonować tak dużej ilości wód opadowych.
mal_skrzyz_1

Odwodnienie w rejonie skrzyżowania DP 1040S z DP 1041S – zakres prac:
- renowacja rowów (z wyprofilowaniem dna i skarp), ścięcie zawyżonego pobocza
- remont przepustów rurowych z rur żelbetowych
- roboty ziemne
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
- oczyszczenie przepustów z namułu
- umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi, montaż studni rewizyjnej

Wykonana została również nakładka bitumiczna – warstwa ścieralna – na odcinku 130 metrów, wraz z mechanicznym ścięciem poboczy i ich utwardzeniem kruszywem kamiennym.

Wstecz