Sobota, 25 marzec 2023, imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
A- A+

Dotacje dla jednostek OSP / 2022-06-06

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Mstów każdego roku składają wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z różnych źródeł. W roku bieżącym sześć jednostek OSP otrzymało dofinansowania (na łączną wartość 196.200,00 zł), które pochodziły z budżetu państwa oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
OSP_logo
* dotację dla jednostek OSP działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) otrzymały obie jednostki z Gminy Mstów, które są w systemie - czyli OSP Mstów i OSP Jaskrów.
* dotację ze środków będących w dyspozycji MSWiA otrzymały dwie jednostki: OSP Mokrzesz i OSP Małusy Wielkie.

>> w ramach programu dofinansowania jednostek OSP przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację otrzymały dwie jednostki OSP
z terenu gminy, a są to: OSP Mstów i OSP Małusy Małe.

>> ponadto jednostka OSP Kuchary otrzymała dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowanie pochodzi z dwóch źródeł (WFOŚiGW w Katowicach i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

>> wszystkie jednostki OSP, jak co roku, mogły liczyć na pomoc pracowników Urzędu Gminy Mstów w trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, a także podczas realizacji zadań.

Opracował: Adam Równiak (Inspektor ds. promocji, obronności i zarządzania kryzysowego)

Wstecz