Sobota, 15 czerwiec 2024, imieniny: Wita, Jolanty
A- A+

Remont ulicy Równoległej w Mokrzeszy / 2022-09-04

Nowe warstwy bitumiczne jezdni, odtworzone pobocza oraz wymiana koryt odwadniających – to główny zakres zrealizowanego i zakończonego remontu ulicy Równoległej w Mokrzeszy.
>> Ulica Równoległa w Mokrzeszy rozpoczyna się włączeniem do drogi wojewódzkiej 786 (ul. Częstochowska), a kończy skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Ogrodowa, w kierunku Kuśmierek).
>> Wzdłuż odcinka przebudowanej drogi zlokalizowana jest głównie zabudowa jednorodzinna i pola uprawne.
>> Jezdnia posiadała wcześniej liczne spękania i ubytki. Remont drogi polegał na wymianie warstw bitumicznych jezdni, odtworzeniu poboczy oraz wymianie koryt odwadniających.
rownolegla_4


Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Równoległej w Mokrzeszy
Długość odcinka: 593,33 m.
Zakres zrealizowanych prac:
- prace geodezyjne, związane z wytyczeniem drogi w terenie,
- frezowanie korekcyjne nawierzchni istniejącej,
- rozbiórka istniejących koryt betonowych,
- ułożenie nowych koryt betonowych,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją,
- wykonanie warstwy wiążącej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie warstwy ścieralnej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie poboczy i odwodnienia,
Pomiędzy podbudową z kruszywa a warstwami bitumicznymi ułożono dodatkowo geosiatkę wzmacniającą.

Wstecz