Sobota, 25 marzec 2023, imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
A- A+

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie / 2022-11-14

Zakończono I etap rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie. Była to największa inwestycja w ostatnich latach w Gminie Mstów, o wartości ponad 10 milionów złotych.

>> Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Jaskrowie, przy ul.Starowiejskiej 21a. Na obszarze bezpośrednio sąsiadującym z obiektem nie występuje zabudowa mieszkalna.
>>  Inwestycję, która była realizowana w latach 2020-2022, wykonało konsorcjum firm: PBiI ABT Sp. z o.o., Grupa SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.k., Częstochowa. Wartość inwestycji: 10.085.534,84 zł brutto. Zadanie było dofinansowane ze środków zewnętrznych m.in. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, WFOŚiGW w Katowicach.
>> Aktualna przepustowość oczyszczalni to: Q = 1200 m3/dobę (wcześniej pozwolenie wodnoprawne wydane było w 2013r. na przepustowość Q = 430 m3/dobę i wówczas oczyszczalnia pracowała na 100% swoich możliwości).
>> Prace prowadzono tak, aby zapewnione było ciągłe oczyszczanie ścieków odprowadzanych do odbiornika tj. rzeki „Warty”.

oczyszczalnia_5  oczyszczalnia_5b

Nazwa zadania: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie, etap I”.
I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Jaskrowie polegał na wykonaniu bloków inwestycyjnych „0” + „B” + „C”.

>> Największy zakres prac obejmował blok inwestycyjny „C” (blok biologiczny i osadowy). Powstały nowe obiekty:
- Reaktor biologiczny z komorą rozdziału I,
- Pompownia osadu z komorą rozdziału II i pompownią osadu pływającego,
- Osadniki wtórne (2 szt.),
- Komora pomiarowa ze zbiornikiem wody technologicznej.
W budynku oczyszczalni przebudowano i zmodernizowano istniejącą stację dmuchaw oraz istniejący reaktor tlenowej stabilizacji osadu.

>> w ramach bloku inwestycyjnego „0” m.in. przebudowano stację transformatorową i rozdzielnię główną, z montażem agregatu prądotwórczego.
>> blok inwestycyjny „B” obejmował budynek oczyszczalni i blok osadowy tj.: pompownię II st. oraz instalację odwadniania i granulacji osadu.
>> Całość inwestycji uzupełniło nowe ogrodzenie i ukształtowanie terenu od strony rzeki Warty.

W projekcie rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie zastosowano technologię wysokosprawnego procesu biochemicznego z udziałem osadu czynnego niskoobciążonego, z dodatkowym procesem tlenowej stabilizacji osadu. Praca rozbudowanej oczyszczalni jest sterowana automatycznie za pomocą programu (z wizualizacją procesów i wskazaniem stanów alarmowych) – co ustabilizuje pracę całego układu technologicznego.

Więcej: https://www.mstow.pl/art/4041,rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-jaskrowie

Wstecz