Sobota, 23 wrzesień 2023, imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
A- A+

Przebudowa budynku remizy w Srocku / 2022-05-11

Zakończono prace, związane z rozbudową i przebudową istniejącego budynku usługowego (remizy) w Srocku. Wprowadzając nowy układ funkcjonalny budynku, zaprojektowano nowe pomieszczenia oraz zmianę funkcji już istniejących pomieszczeń. Obiekt wyposażony został we wszystkie warunkowane przepisami instalacje wewnętrzne.

news-2017-04-07-07  srocko3
(Wygląd budynku jeszcze kilka lat temu i dziś)

Zakres prac objął rozbudowę budynku w kierunku zachodnim (w poziomie parteru) oraz przebudowę i modernizację istniejącej części – w dostosowaniu do zaprojektowanej funkcji. Dodatkowo, w ramach zagospodarowania terenu, zostały wykonane miejsca parkingowe.

Przedmiot zamówienia obejmował (m.in.):
- demontaż posadzek wraz z wykonaniem nowej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,
- rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych,
- demontaż drzwi zewnętrznych, stolarki wewnętrznej,
- wykonanie nowych fundamentów pod ściany nośne,
- wykonanie nowych ścian nośnych oraz działowych, nadproży, wieńców,
- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem (nad częścią rozbudowaną),
- obróbki blacharskie, prace instalacyjne i wykończeniowe,
- wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych, nowych posadzek,
- ocieplenie ścian zewnętrznych części projektowanej metodą lekką mokrą (z zastosowaniem płyt styropianowych), w nawiązaniu do istniejącego stanu bryły głównej,
- otynkowanie ścian, pokrycie ścian tynkowanych zaprawą gipsową, zagruntowanie oraz malowanie emulsją akrylową,
- demontaż istniejących parapetów i montaż nowych parapetów dla wszystkich okien (wewnętrzne PCV, zewnętrzne blacha stalowa powlekana),
- montaż rynny i rury spustowej z PCV,
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu,
- budowa instalacji oświetlenia pomieszczeń, instalacji zasilania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych,
- instalacja wod.-kan., instalacja gazu, instalacja c.o. i wentylacja.

Jak tłumaczy Radny z miejscowości Srocko, Robert Misztal: - Remiza to aktualnie tylko nazwa potoczna, gdyż jednostka OSP od wielu lat nie jest niestety aktywna. Docelowo ma to być (działka i budynek) ogólnodostępne, funkcjonalne, nowoczesne miejsce dla mieszkańców sołectwa Srocko. Miejsce spotkań, zebrań sołeckich, integracji dla młodzieży i dorosłych. Tak, aby każdy mieszkaniec, młodszy czy starszy, mógł znaleźć coś dla siebie i skorzystać. Krok po kroku staramy się do tego dążyć.

srocko12  srocko18

___________________________
Temat działki przy remizie w Srocku to „temat rzeka” -  teren i obiekt przez wiele ostatnich lat był lekko zaniedbany, ulegał coraz większemu niszczeniu – co martwiło mieszkańców sołectwa. Wszystko zmieniło się w 2018 r., kiedy, po kilku latach starań, został przekazany na mienie gminne przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Srocko https://www.mstow.pl/art/2739,nowe-ogrodzenie-przy-remizie-w-srocku .

- jeszcze w tym samym roku przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku - wraz z wymianą stolarki zewnętrznej http://www.mstow.pl/art/3283,termomodernizacja-budynku-remizy-osp-w-srocku. Wcześniej wymieniono pokrycie dachowe oraz wykonano montaż instalacji odgromowej.
- teren jest również ogrodzony (ogrodzenie panelowe zostało wykonane w 2017r.), działka ma bezpośredni dostęp komunikacyjny do drogi powiatowej.
- w 2020r. powstała także nowoczesna strefa rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”) http://www.mstow.pl/art/4057,inicjatywa-solecka-2020-w-srocku .
- teren jest monitorowany (system monitoringu wykonano z funduszu sołeckiego) https://www.mstow.pl/art/4473,doposazenie-monitoringu-i-alarmu-w-srocku

Wstecz