Piątek, 21 styczeń 2022, imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
A- A+

Nowe ogrodzenie przy remizie w Srocku / 2017-04-07

Przy budynku remizy w miejscowości Srocko zostało zamontowane nowe ogrodzenie panelowe oraz brama wjazdowa przesuwna (wraz z furtką wejściową). Wymieniono już bardzo mocno zniszczone i przewracające się stare elementy ogrodzenia.

 

Dzięki zaangażowaniu m.in. radnego Roberta Misztala przestrzeń publiczna zyskała zupełnie nową jakość. Teren przy wjeździe będzie jeszcze uporządkowany w najbliższym czasie.

Nowe ogrodzenie przy remizie w Srocku

 

- „Niech to będzie kolejny element pozytywnych zmian w Srocku, o które zabiegam od początku swojej kadencji. Kilka udało się już zrealizować, kolejne pewnie w najbliższym czasie”  – powiedział radny Robert Misztal.

 

 

 

**************************************

 

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Srocko

 

Problemem Srocka od wielu lat był brak terenów komunalnych, na których gmina Mstów mogłaby inwestować. Większość należy aktualnie do Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Srocko.

Gdyby Spółka działała aktywnie i sama prowadziła inwestycje w Srocku, to z pewnością temat sam by się rozwiązał. Niestety, sprawy ziemi i działek przez kilka pokoleń poróżniły członków Spółki - powstało wiele teorii spiskowych w miejscowości „że ktoś coś wziął, zabrał, przehandlował itp..”

 

Nowe ogrodzenie przy remizie w Srocku

Zniszczony budynek remizy, znajdujący się na terenie Spółki

 

Temat tak podzielił społeczeństwo Srocka, że w ostatnich trzech latach wyżej wymieniona Spółka nie posiadała nawet organu, który mógłby nią zarządzać (!?) Nikt nie chciał brać w tym udziału. Spółka istniała, ale realnie nie funkcjonowała.

Sytuacja była patowa. Mieszkańcy mieli pretensje, że „gmina nic nie robi”, a władze gminy na nie swoim terenie nie mogą inwestować.

 

 

 

Coś trzeba było spróbować z tym robić, ale wymagało to czasu….

 

Chronologia wydarzeń w latach 2015-2017

  • w 2015r. na zebraniu wiejskim w Srocku podczas anonimowej ankiety większość przybyłych zdecydowała o chęci przekazania terenów na mienie komunalne gminy Mstów. Takie stanowisko mieszkańców Srocka spowodowało powołanie przez Wójta Gminy Zarządu tymczasowego Spółki, który miał za zadanie uregulować bieżącą działalność Spółki i doprowadzić do możliwości przekazania terenów na cele komunalne.
 
  • w 2016r. na oficjalnym zebraniu członków Wspólnoty większość potwierdziła (tak jak rok wcześniej podczas przeprowadzonej ankiety) chęć przekazania terenów, żeby móc inwestować.
 
  • 1 marca 2017r. Rada Gminy Mstów przegłosowała Uchwałę ws. wyrażenia zgody na przejęcie terenów należących do Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Srocko.
 
  • obecnie prowadzone są kwestie prawne, które w najbliższym czasie doprowadzą do notarialnego przekazania terenów pomiędzy stronami.
 
  • po zakończeniu wszystkich czynności prawnych miejscowość Srocko zyska możliwość inwestowania pieniędzy gminnych (w tym Funduszu Sołeckiego) na wyżej wymienionych terenach - czego wcześniej nie mogło czynić.

 

 

 

Wstecz