Sobota, 25 marzec 2023, imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
A- A+

II etap chodnika w Małusach Małych / 2022-06-03

Zakończono II etap budowy chodnika w Małusach Małych. Powstał ponad kilometrowy odcinek, którym mieszkańcy miejscowości mogą już bezpiecznie poruszać się wzdłuż drogi gminnej - prowadzącej od Mstowa, w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową 1040 S.

>> I etap budowy chodnika był zrealizowany w 2021 r. Tegoroczny odcinek miał dokładnie taką samą długość tj. 526,5 metra.
>> Istniejące pobocza przy drodze gminnej pełniły wcześniej funkcję ciągów pieszych, co przy dużym natężeniu ruchu samochodowego powodowało zagrożenie dla pieszych.malusy_male_chodnik
Nazwa inwestycji:
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małusy Małe- etap II (odc. 526,5m).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował:
* wykonanie robót ziemnych – wykopy, nasypy z ziemi i piasku,
* ułożenie krawężnika oraz obrzeża betonowego,
* wykonanie chodnika ze zjazdami z kostki brukowej po stronie zachodniej jezdni,
* odwodnienie jezdni po zabudowie chodnika – wpusty uliczne, przykanaliki, studnie chłonne,
* drenaż francuski, umocnienie skarp i rowów,
* wykonanie robót towarzyszących i zagospodarowanie terenu przyległego poprzez plantowanie,
* humusowanie i obsianie trawą.

Wstecz