Sobota, 25 marzec 2023, imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
A- A+

Jubileusz 75-lecia i nowy samochód dla OSP Kuchary / 2022-11-10

Jubileusz 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach był okazją do uroczystego przekazania dla jednostki nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

>> Przypomnijmy, że jednostka OSP Kuchary znalazła się na liście rankingowej MSWiA, zatwierdzającej  dofinansowania do zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 r. Pisaliśmy o tym: https://www.mstow.pl/art/4479,promesa-na-zakup-samochodu-dla-osp-kuchary
>> Obchody, które miały miejsce w niedzielę 6 listopada br., rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstowie. Po mszy świętej poświęcenia nowego samochodu dokonał Proboszcz ks. Dawid Kover CRL.
osp_kuchary_vw_3  osp_kuchary_vw_5

>> Pozostała część uroczystości odbyła się przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach. Prowadził ją Prezes jednostki OSP Kuchary, dh Wiesław Kyzioł – w obecności m.in. pocztów sztandarowych OSP z terenu Gminy Mstów oraz zaproszonych gości.
>> Przekazania kluczyków do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dokonał Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Choryłka. Kluczyki odebrał Naczelnik OSP Kuchary, dh Henryk Nowakowski.

osp_kuchary_vw_11  osp_kuchary_vw_14

>>Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Komendant Miejski PSP w Częstochowie bryg. Marek Radosz, Zastępca Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Przemysław Zieliński, Kierownik filii Szkoły Podstawowej w Kucharach Elżbieta Tyras, Komendant Gminny ZOSP RP dh Eugeniusz Cierpiałowski oraz radny z Kuchar Mariusz Kowalczyk.
Wszyscy goście złożyli życzenia z okazji 75-lecia istnienia OSP Kuchary, pogratulowali druhom nowego nabytku oraz podziękowali za pracę wykonywaną przez strażaków i ich zaangażowanie, podkreślając rangę funkcji strażaka w społeczeństwie.

osp_kuchary_vw_211  osp_kuchary_vw_20
_________________________
Nowy nabytek OSP Kuchary, to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu VW Crafter 35 (z napędem 4x4). Wyposażenie m.in.:
- kabina dla 6 osobowej załogi
- zbiornik wody oraz środka pianotwórczego (odpowiednio: 300 litrów / 30 litrów)
- agregat gaśniczy wraz z szybkim natarciem
- maszt oświetleniowy
- w skrytkach samochodu można pomieścić podstawowy sprzęt ratowniczy, którego używają strażacy podczas akcji ratowniczych (taki jak: piły, agregat prądotwórczy czy podręczny sprzęt gaśniczy).

Pojazd zakupiono ze środków, pochodzących z dofinansowania następujących instytucji:
- Gmina Mstów (150 tysięcy złotych),
- WFOŚiGW w Katowicach (50 tys. zł),
- NFOŚiGW w Warszawie (50 tys. zł),
- Województwo Śląskie (50 tys. zł),
Ponadto jednostka OSP Kuchary dołożyła ze środków własnych 22 tys. zł.

Więcej:
https://www.mstow.pl/art/4479,promesa-na-zakup-samochodu-dla-osp-kuchary
https://www.slaskie.pl/content/miliony-dla-strazy-pozarnej
https://www.mstow.pl/art/4411,osp-kuchary-bedzie-mialo-nowy-samochod-ratowniczo-gasniczy
https://www.gov.pl/web/mswia/456-nowych-wozow-ratowniczo-gasniczych-dla-osp

Wstecz