Sobota, 25 marzec 2023, imieniny: Marioli, Wieczyslawa, Ireneusza
A- A+

Przebudowa ulicy Pszczelej w Jaskrowie / 2022-07-11

Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w ulicy Pszczelej w Jaskrowie”.

>> jest to droga znajdująca w pobliżu granicy z Gminą Rędziny,  z włączeniem do drogi powiatowej 1005S (ul. Szkolna).
>> wcześniejsza nawierzchnia tej ulicy nie była utwardzona, posiadała nawierzchnię gruntową. Wzdłuż odcinka przebudowanej drogi zlokalizowana jest głównie zabudowa jednorodzinna, również łąki i pola uprawne.
pszczela2

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w ulicy Pszczelej w Jaskrowie”  (Długość odcinka: 289,56m. Szerokość bitumicznej nawierzchni jezdni: 4,0m)
Zakres robót obejmował:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi (roboty ziemne),
- zabudowę wpustów i studni chłonnej,
- wbudowanie krawężników,
- wykonanie podbudowy (20cm),
- wykonanie warstwy wiążącej konstrukcji nawierzchni (4cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej konstrukcji nawierzchni (4cm),
- wykonanie poboczy z kruszywa.

Wstecz