Wtorek, 19 marzec 2019, imieniny: Józefa, Bogdana
A+ A-

Projekty unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki logo-kapital-ludzki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI OGRÓD BOTANICZNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOKRZESZY / 2016-07-25

MINI OGRÓD BOTANICZNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOKRZESZY

Przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszy powstał mini ogród botaniczny. Wszystko dzięki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, który dofinansował 80% kosztów utworzenia i zakupu roślin. 

więcej

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA KULTURY NA REMONT GOKu W MSTOWIE / 2016-07-12

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA KULTURY NA REMONT GOKu W MSTOWIE

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek gminy Mstów, złożony na zadanie pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie oraz zakup dodatkowego wyposażenia” został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dotację.  

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST / 2016-03-23

NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Mstów ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest.
Realizacja złożonych wniosków będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

ŹRÓDŁO "STOKI" ZMIENI WYGLĄD / 2016-02-15

ŹRÓDŁO

Gmina Mstów ma szansę zyskać kolejne atrakcyjne pod względem turystyczno – rekreacyjnym, miejsce. Gminne władze, przy wsparciu Stowarzyszenia Promocji i Ochrony rzeki Warty i „Fundacji Przyroda i Człowiek” starają się wsparcie finansowe projektu, mającego na celu poprawę wizerunku otoczenia źródła Stoki na nadwarciańskich błoniach.

więcej

PROJEKT  "DRUŻYNA POWIATU" / 2016-01-20

PROJEKT 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie wraz z dziewięcioma gminami powiatu częstochowskiego rozpoczął realizację projektu pt: „ Drużyna Powiatu”.
Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej

PROJEKT „BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO E–REGION CZĘSTOCHOWSKI” / 2015-11-04

PROJEKT „BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO E–REGION CZĘSTOCHOWSKI”

2015-11-logoty.jpg

Projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej Dla Subregionu Północnego E–Region Częstochowski” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WSL oraz budżetu 30 Gmin.

więcej

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski / 2015-09-30

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest  przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL  na lata 2007 – 2013 oraz budżetu 30 Gmin.

więcej

OGŁOSZENIE / 2015-09-22

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie pt: „Drużyna Powiatu”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej