Sobota, 23 październik 2021, imieniny: Marleny, Seweryna, Igi
A- A+

Przebudowa ul. Starowiejskiej w Jaskrowie dofinansowana z PROW ! / 2018-10-29

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie” zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wniosek Gminy Mstów znalazł się na wysokim, 5. miejscu na liście rankingowej, z dofinansowaniem 1.458.240,00 zł. !!

 

PROW-2014-2020-logo-kolor_52k

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 2441/294/V/2018 z dnia 23.10.2018 r. zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Więcej: http://prow.slaskie.pl/czytaj/lista_informujaca_o_kolejnosci_przyslugiwania_pomocy___operacje_typu_budowa_lub_modernizacja_drog_lokalnych

slaskie

Aktualnie trwa realizacja I etapu prac na ul. Starowiejskiej w Jaskrowie, obejmująca m.in.:

- budowę chodnika (ze zjazdami po stronie zachodniej) ,

- remont parkingu przy szkole (tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, rury ochronne, parking z chodnikiem z kostki przy szkole) ,

- wpusty uliczne po stronie chodnika, z podłączeniami do studni chłonnych,

- studnie chłonne ,

- ukształtowanie terenu,

- regulację uzbrojenia w chodniku.

j11


II etap jest planowany na 2019 rok i będzie obejmował m.in. przebudowę drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie (na odcinku o długości 1121,2 mb) oraz kontynuację odwodnienia drogi do studni chłonnych oraz kanałem deszczowym (na długości ok. 569 metrów).

Wstecz