Piątek, 15 październik 2021, imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny
A- A+

Projekty unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki logo-kapital-ludzki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT  "DRUŻYNA POWIATU" / 2016-01-20

PROJEKT 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie wraz z dziewięcioma gminami powiatu częstochowskiego rozpoczął realizację projektu pt: „ Drużyna Powiatu”.
Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

więcej

PROJEKT „BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO E–REGION CZĘSTOCHOWSKI” / 2015-11-04

PROJEKT „BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO E–REGION CZĘSTOCHOWSKI”

2015-11-logoty.jpg

Projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej Dla Subregionu Północnego E–Region Częstochowski” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WSL oraz budżetu 30 Gmin.

więcej

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski / 2015-09-30

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest  przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL  na lata 2007 – 2013 oraz budżetu 30 Gmin.

więcej

OGŁOSZENIE / 2015-09-22

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie pt: „Drużyna Powiatu”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W MSTOWIE / 2015-09-14

logo_miir.jpg

Wójt Gminy Mstów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.
Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Mstów, 21 września 2015 r., w godzinach 8.30-11.30.


Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu.

więcej

DWA WNIOSKI OSP MSTÓW DOFINANSOWANE W PROJEKCIE "EKO-LOKALNIE" / 2015-08-09

2015-08-logo.jpg

W ramach przedsięwzięcia „EKO-LOKALNIE” dofinansowanie uzyskały dwa wnioski Ochotniczej Straży Pożarnej z Mstowa pn: „Bocian – odwieczny mieszkaniec Mstowa” oraz „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców Mstowa poprzez zakup sprzętu przeciwpowodziowego”.

Stosowne umowy zostały podpisane 6 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy w Mstowie.

więcej

MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W CEGIELNI / 2015-08-09

MODERNIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W CEGIELNI

2015-08-logo.jpg

W czwartek (06 sierpnia) w siedzibie Urzędu Gminy w Mstowie została parafowana umowa z Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu na dofinansowanie modernizacji zbiornika wodnego w Cegielni - w ramach przedsięwzięcia „EKO-LOKALNIE”.

więcej

PROJEKT ZESPOŁU SZKÓŁ W MSTOWIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE / 2015-02-02

PROJEKT ZESPOŁU SZKÓŁ W MSTOWIE OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE

Projekt Zespołu Szkół w Mstowie ,,Nasza droga do Europy’’ został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – program Erasmus + „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”. Kwota dofinansowania wynosi 143 961,72 PLN.

więcej