Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

Przebudowa drogi powiatowej 1024S odc. Krasice – Mokrzesz / 2017-09-17


Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1024 S odc. Krasice - Mokrzesz dł. 1,49 km, gm.Mstów" została zakończona i oficjalnie odebrana.

 

Przedmiotem zamówienia była przebudowa odcinka drogi powiatowej Mokrzesz – Krasice o długości 1,5 kilometra. Wcześniejszy stan nawierzchni drogi wymagał gruntownego i pilnego remontu.

 

kr3

Stan odc. drogi Mokrzesz –Krasice przed przebudową…

 


Przypomnijmy, że Gmina Mstów podpisała umowę z Powiatem Częstochowskim o wspólnym finansowaniu zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1024 S odc. Krasice - Mokrzesz dł. 1,49 km, gm.Mstów".

Część środków inwestor pozyskał, aplikując także o fundusze zewnętrzne - w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

kr7


 

Zakres robót przebudowanej jezdni m.in.:

- mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza,

- podbudowa z kruszywa łamanego i mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa ścieralna/,

- renowacja - oczyszczenie rowu z namułu (z wyprofilowaniem dna i skarp),

- przepusty pod zjazdami,

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych,

- przepusty pod drogą z rur żelbetowych o śr. 600 mm.

 

Utwardzone kruszywem zostały również pobocza i zjazdy na posesje.
 

kr11


W imieniu Zarządu Powiatu w Częstochowie zadanie realizował Powiatowy Zarząd Dróg. Wartość inwestycji to ponad 1.000.000,00 zł.

 

 

Wstecz