Czwartek, 05 październik 2023, imieniny: Placyda, Apolinarego
A- A+

Projekty unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki logo-kapital-ludzki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów / 2018-08-04

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów

Rozpoczęły się już prace, związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów", na które gmina Mstów otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

więcej

Doposażenie pomieszczeń OSP Mokrzesz / 2018-07-31

Doposażenie pomieszczeń OSP Mokrzesz

Zrealizowany został projekt pn. „Doposażenie pomieszczeń OSP Mokrzesz pełniących rolę świetlicy wiejskiej" w ramach konkursu, ogłoszonego przez Partnerstwo Północnej Jury.

 

więcej

Budowa kanalizacji ściekowej w Latosówce / 2018-07-10

Budowa kanalizacji ściekowej w Latosówce

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów” jest w trakcie realizacji.

 

więcej

Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej w Srocku / 2018-07-02

Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej w Srocku

Wniosek „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej w miejscowości Srocko” został wybrany do dofinansowania PPJ w ramach przedsięwzięcia 1.3.3 Budowa lub doskonalenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

 

więcej

Termomodernizacja budynków szkół w Małusach Wielkich i Mstowie dofinansowana ze środków unijnych! / 2018-06-02

Termomodernizacja budynków szkół w Małusach Wielkich i Mstowie dofinansowana ze środków unijnych!

Projekt gminy Mstów pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej” uzyskał ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WSL na lata 2014-2020 !

 

więcej

Dofinansowanie dla GOK w ramach Programu „Niepodległa” / 2018-06-01

Dofinansowanie dla GOK w ramach Programu „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” spośród ponad 2516 wniosków wyłoniło 218 projektów, które otrzymają w tym roku dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Wśród wybranych do dofinansowania znalazł się wniosek mstowskiego GOKu pn. „Koncert patriotyczny tenora Bogusława Morki wraz z orkiestrą kameralną Bogna Band”.

 

więcej

Lista rankingowa – drogi dojazdowe do pól w ramach FOGR / 2018-06-01

Lista rankingowa – drogi dojazdowe do pól w ramach FOGR
Wniosek gminy Mstów pn. „Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, do oczyszczalni ścieków w Jaskrowie” znalazł się w rankingu na wysokim, 4.miejscu w województwie i został wybrany do dofinansowania !
więcej

Umowa partnerska Gmin: Mstów i Rędziny / 2018-05-31

Umowa partnerska Gmin: Mstów i Rędziny

Wójtowie Gmin: Mstów i Rędziny podpisali umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów”.

 

więcej