Środa, 17 sierpień 2022, imieniny: Zanny, Mirona, Jacka
A- A+

Termomodernizacja szkół w Małusach Wielkich i w Mstowie / 2019-09-25

Trwają prace, związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Mstowie.

Przypomnijmy, że projekt gminy Mstów pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej” uzyskał ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WSL na lata 2014-2020 !
Pisaliśmy o tym:
http://www.mstow.pl/art/3187,termomodernizacja-budynkow-szkol-w-malusach-wielkich-i-mstowie-dofinansowana-ze-srodkow-unijnych

RPO-WSL_logotyp
 

Zakres projektu obejmuje dwa budynki użyteczności publicznej:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich ;
- Szkoła Podstawowa w Mstowie (wcześniej Zespół Szkół w Mstowie).
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w ww. budynkach.

Obecny stan budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich nie jest zadawalający – przeprowadzona inwentaryzacja wykazała niską izolacyjność ścian zewnętrznych, okien, stropodachów. Budynek jest zasilany w ciepło z kotłowni węglowej, która nie była dotychczas modernizowana. Instalacja c.o. jest w złym stanie technicznym, przeważają żeliwne grzejniki żeberkowe (bez termostatów).
t3
Budynek ZSP w Małusach Wielkich

Budynek Szkoły Podstawowej w Mstowie również zasilany jest w ciepło ze starej kotłowni opalanej węglem, przeważają grzejniki żeliwne, instalacja c.o. w złym stanie technicznym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Termomodernizacja obiektu ZSP Małusy Wielkie (m.in.)
- docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, dachu, stropodachu
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych
- modernizacja systemu c.o.
- montaż paneli fotowoltaicznych
- modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

2. Termomodernizacja obiektu SP Mstów
- modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

3. Modernizacja źródeł ciepła
- nowy kocioł grzewczy na pellet (biomasę) o mocy 75 kW w budynku ZSP w Małusach Wielkich,
- nowy kocioł grzewczy gazowy kondensacyjny o mocy 400 kW w budynku SP Mstów. Dodatkowo zamontowane zostaną dwie powietrzne pompy ciepła o mocy 57 kW każda oraz trzecia pompa o mocy 13 kW. Ciepło będzie magazynowane w zasobniku buforowym.

W budynku Szkoły w Mstowie nastąpiła zmiana rodzaju źródła ciepła z kotła grzewczego na pellet (biomasę) na kocioł gazowy. Wymagało to zmian projektowych i zgody Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, co znacznie opóźniło rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy.

4. Montaż instalacji OZE:
- montaż paneli fotowoltaicznych do podgrzewania c.w.u. oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb w zakresie energii elektrycznej (budynek ZSP Małusy W. i budynek SP Mstów).
t8
Obecnie prace przebiegają bez zakłóceń. Instalacja wewnętrzna c.o. w ZSP w Małusach Wielkich jest zrealizowana w ok. 80%. W nadchodzącym tygodniu odbędą się próby ciśnieniowe instalacji. Roboty związane z termomodernizacją dachu rozpoczną się po 30 września.
W Szkole Podstawowej w Mstowie rozpoczęto montaż grzejników. Instalacje poziome zaawansowane są w ok. 80%. Kocioł gazowy jest dostarczony i zostanie w tym tygodniu zamontowany. W maszynowni pomp ciepła wykonywane są roboty budowlane i wykończeniowe.

Slaskie_logo_kolor_poziom
Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.2. „Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Wstecz