Niedziela, 20 czerwiec 2021, imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
A- A+

Projekty unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki logo-kapital-ludzki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRUM REKREACYJNE W ZAWADZIE / 2009-10-27

CENTRUM REKREACYJNE W ZAWADZIE

W ramach programu Województwa Śląskiego „Odnowa wsi” zrealizowaliśmy w 2009 roku zadanie „Urządzenie centrum rekreacyjnego w Zawadzie”. Teren wokół zbiornika wodnego przy ul Stawowej został uporządkowany, powstały alejki spacerowe, posadowione zostały ławki parkowe oraz kosze na śmieci.

więcej

BUDUJEMY KANALIZACJĘ W WANCERZOWIE I CEGIELNI Z FUNDUSZY UNIJNYCH / 2009-10-22

Informujemy, że dzięki staraniom władz gminnych pozyskano środki finansowe i przystąpiono do realizacji projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Wancerzów i Cegielnia".

więcej

WNIOSKI DO PROW ZŁOŻONE / 2009-04-21

WNIOSKI DO PROW ZŁOŻONE

14 kwietnia br. minął termin składania wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Mstów złożyła zgodnie z kryteriami jeden wniosek, a instytucja kultury jaką jest GOK również jeden.

więcej

PO PIENIĄDZE DO RPO WSL / 2008-06-09

PO PIENIĄDZE DO RPO WSL

W dniu 4 czerwca minął kolejny termin na składanie wniosków o dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Tym razem można było składać wnioski do działania 8.2 infrastruktura oświatowa oraz 7.1.2 modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową .Do podziału w tych konkursach było:

więcej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JASKROWIE GMINA MSTÓW / 2007-07-09

PROJEKT: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JASKROWIE GMINA MSTÓW” NR 701200-150 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej

GMINA MSTÓW SYSTEMATYCZNIE KORZYSTA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ / 2007-07-09

Budowa kanalizacji w Jaskrowie była kolejną inwestycją w gminie finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W roku 2005 zakończono modernizację ulic w centrum Mstowa i jednocześnie rozpoczęto realizację projektu nr 701200-150 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaskrowie, gmina Mstów”.

więcej