Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

„Remont – modernizacja drogi dojazdowej do pól w Jaskrowie” / 2017-06-29

Zakończone zostały prace, związane z estetyką wykonanego w ubiegłym roku zadania pn. „Remont – modernizacja drogi dojazdowej do pól w Jaskrowie”.

Gmina Mstów pozyskała na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

 


Droga wewnętrzna w Jaskrowie  (tzw. „glinianki”) łączy ul. Jurajską z ul. Częstochowską (Droga Wojewódzka DW 786).
 

jas17


 

Jest ważnym odcinkiem m.in. dla dzieci z ul. Jurajskiej i Willowej, które uczęszczają tędy do szkoły w Jaskrowie.

Wcześniej była to droga  z licznymi wybojami. Szczególnie w okresach wiosenno- jesiennych, powstające po opadach  zastoiska wodne utrudniały korzystanie z niej.
 

jas3

Stan przed inwestycją (wiosna 2015r.)

 

 

 

Zakres opracowania obejmował remont istniejącej drogi na odcinku 760,5 metra. Inwestycja przebiegała w granicach pasa drogowego (o szerokości zmiennej od 1,5m do 3m).

 

Ze względu na bardzo wąski pas drogi gminnej, po uzgodnieniu z właścicielami kilku posesji, dodatkowo zostało wykonane poszerzenie drogi – od strony ul. Jurajskiej, przy Krzyżu.
 

jas6


 

Konstrukcja  jezdni:

- warstwa ścieralna - gr. 5 cm

- górna warstwa podbudowy z tłucznia (frakcja 2 - 31,5 mm) gr. 8 cm

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia (frakcja 31,5 - 63 mm) gr. 12 cm

 

Konstrukcja pobocza:

 - nawierzchnia z tłucznia (frakcja 2 - 31,5 mm) gr. 15 cm

jas11

 

Wstecz