Piątek, 23 lipiec 2021, imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy
A- A+

Przebudowa drogi powiatowej 1024 S odc. Krasice – Mokrzesz / 2017-06-19


Gmina Mstów podpisała umowę z Powiatem Częstochowskim o wspólnym finansowaniu zadania drogowego pn: "Przebudowa drogi powiatowej 1024 S odc. Krasice-Mokrzesz dł. 1,49 km, gm.Mstów".
 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej Mokrzesz – Krasice o długości prawie 1,5 kilometra. Aktualny stan nawierzchni drogi „pozostawia wiele do życzenia” i wymaga pilnego remontu.
 

mok5

Aktualny stan drogi Mokrzesz -Krasice……

 

W imieniu Zarządu Powiatu w Częstochowie zadanie będzie realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. Gmina Mstów udzieli pomocy finansowej na wykonanie ww. zadania.

Otwarcie ofert (przetarg nieograniczony): 23.06.2017r.

 

orientacja


 

Zakres robót przebudowywanej jezdni m.in.:

 

- Mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza

- Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym

- Podbudowa z kruszywa łamanego (gr. 20 cm po zagęszczeniu)

- Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej

- Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa ścieralna/; grubość po zagęszczeniu 5 cm

- Renowacja - oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp

- Przepusty pod zjazdami

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych

- Przepusty pod drogą z rur żelbetowych o śr. 600 mm

- Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym

- Utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym - warstwa górna; grubość 4 cm po zagęszczeniu


 

Wstecz