Poniedziałek, 25 październik 2021, imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
A- A+

Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków w Jaskrowie / 2018-09-29

Zrealizowane zostało zadanie pn. „Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, do oczyszczalni ścieków w Jaskrowie”, dofinansowane ze środków budżetu województwa śląskiego.

 

Przypomnijmy, że Gmina Mstów w 2018r. złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na wykonanie drogi dojazdowej do pól w ramach tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wniosek znalazł się w rankingu na wysokim, 4.miejscu w województwie śląskim !

Pisaliśmy o tym wcześniej:  

http://www.mstow.pl/art/3080,wnioski-na-drogi-dojazdowe-do-pol-w-ramach-fogr

http://www.mstow.pl/art/3184,lista-rankingowa-drogi-dojazdowe-do-pol-w-ramach-fogr
 

logo_kolor_poziom

Droga do oczyszczalni ścieków w Jaskrowie (długość odcinka: 700mb) to droga gminna, dojazdowa do pól. Wyremontowany odcinek posiadał wcześniej głębokie wyboje i nierówności. W okresie opadów i roztopów przejezdność pojazdów mechanicznych była często niemożliwa.

j5

 

Zmodernizowany odcinek jest też ważny z punktu widzenia dojazdu do Oczyszczalni Ścieków i do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

j11


Zakres inwestycji objał m.in. wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną (z podbudową tłuczniową), wraz z utwardzeniem poboczy.  Poziom dofinansowania: ok. 50% wartości zadania.

Wstecz