Piątek, 21 styczeń 2022, imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
A- A+

Inwestycje w Gminie Mstów 2021 / 2022-01-03

Często pojedyncze inwestycje są zauważalne przez mieszkańców tylko w danym miejscu i konkretnej miejscowości. Jednakże, gdy się je pokaże w zestawieniu zbiorczym, dają obraz rozwoju społecznego i gospodarczego samorządu.

>> Inwestycje samorządu gminnego to całość wydatków inwestycyjnych podejmowanych przez organy samorządu gminnego mających na celu powiększenie jej majątku, a przy tym jej rozwój społeczny i gospodarczy. Gmina dysponując znaczną samodzielnością realizacji zadań posiada również rozległy zasięg wydatkowania środków, decydując o wyborze kierunku inwestowania w zakresie zadań własnych.

>> W 2021r., pomimo kolejnego roku z pandemią COVID-19, na terenie Gminy Mstów zrealizowane zostały inwestycje o wartości ok. 18 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów złotych pochodziło ze środków zewnętrznych m.in. środki unijne RPO/RIT, PROW, rządowe (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), środki Województwa Śląskiego czy Powiatu Częstochowskiego. Przy zrealizowanych wydatkach w budżecie Gminy Mstów 2021 na poziomie ok. 68 milionów złotych oznacza to przeznaczenie ponad 25% budżetu na zadania inwestycyjne.

>>Wartość szacunkowa jest z pewnością dużo większa – gdyż kilka dużych inwestycji jest już rozpoczętych i w trakcie realizacji (m.in. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków, Rozbudowa remizy OSP w Mstowie czy Przebudowa budynku remizy w Srocku), a będą uwzględniane częściowo za rok, w zestawieniu za 2022r.

inwestycje2021_1

Ważniejsze inwestycje i zadania w 2021r. w gminie Mstów:

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie
https://www.mstow.pl/art/4394,rozbudowa-osrodka-zdrowia-w-mstowie-przy-ul-wolnosci
inwestycje2021_2 inwestycje2021_4

Przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem oraz instalacją fotowoltaiczną
https://www.mstow.pl/art/4366,przebudowa-nawierzchni-targowiska-w-cegielni
inwestycje2021_5 Cegielnia_PROW-2014-2020-logo-kolor_52k

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zawadzie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
https://www.mstow.pl/art/4368,termomodernizacja-budynku-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-zawadzie
inwestycje2021_6 logo-slaskie-kolorowe-cmyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec – Gąszczyk - Srocko
https://www.mstow.pl/art/4367,przebudowa-drogi-powiatowej-1037s-na-odc-siedlec-gaszczyk-srocko
inwestycje2021_7  Siedlec_rzadowy-fundusz-rozwoju-drog1920x810 logo-powiat logo_herb-Mstowa

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie (inwestycja będzie kontynuowana w 2022r.)
http://www.mstow.pl/art/4041,rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-jaskrowie
inwestycje2021_9 RFIL-logo

Przebudowa budynku remizy w Srocku (inwestycja będzie kontynuowana w 2022r.)
https://www.mstow.pl/art/4339,przebudowa-budynku-remizy-w-srocku

Rozbudowa budynku garażowego OSP  w Mstowie (inwestycja będzie kontynuowana w 2022r.)
https://www.mstow.pl/art/4141,rozbudowa-budynku-garazowego-osp-w-mstowie
inwestycje2021_10

Przebudowa drogi transportu rolnego w Małusach Wielkich
https://www.mstow.pl/art/4399,droga-transportu-rolnego-w-malusach-wielkich
inwestycje2021_11 logo-slaskie-kolorowe-cmyk

Remont drogi powiatowej nr 1040S na odc. Brzyszów – Małusy Małe
https://www.mstow.pl/art/4258,remont-drogi-powiatowej-1040s-brzyszow-malusy-male
inwestycje2021_12 logo-powiat logo_herb-Mstowa

Remont drogi powiatowej nr 1005S w Jaskrowie, ul. Ołowianka
https://www.mstow.pl/art/4269,remont-drogi-powiatowej-w-jaskrowie-ul-olowianka
inwestycje2021_13 logo-powiat

Remont drogi powiatowej nr 1028 S na odc. Wancerzów – Kłobukowice (1100 mb.)
https://www.mstow.pl/art/4398,nowa-nakladka-na-drodze-powiatowej-1028s-w-wancerzowie
inwestycje2021_14 logo-powiat logo_herb-Mstowa

Budowa chodnika w Małusach Małych- etap I (na odcinku 526,5 metra)
https://www.mstow.pl/art/4397,i-etap-chodnika-w-malusach-malych
inwestycje2021_15


Przebudowa ulicy Kwiatowej w Wancerzowie
https://www.mstow.pl/art/4396,przebudowa-ulicy-kwiatowej-w-wancerzowie
inwestycje2021_16

Termomodernizacja Szkoły w Krasicach
https://www.mstow.pl/art/4359,termomodernizacja-szkoly-w-krasicach

Remonty nawierzchni bitumicznych (w Małusach Małych, Kucharach, Latosówce)
https://www.mstow.pl/art/4277,nowe-nakladki-bitumiczne-w-malusach-malych-i-w-kucharach
inwestycje2021_18

Remont ulicy Krótkiej w Krasicach
https://www.mstow.pl/art/4276,remont-ulkrotkiej-w-krasicach
inwestycje2021_22


„Inicjatywa Sołecka 2021” w Krasicach
https://www.mstow.pl/art/4334,inicjatywa-solecka-w-krasicach
inwestycje2021_23


Remont elewacji na budynku remizy OSP w Zawadzie
https://www.mstow.pl/art/4219,remont-elewacji-na-budynku-osp-w-zawadzie
inwestycje2021_24

Dotacje dla jednostek OSP
https://www.mstow.pl/art/4282,dotacje-dla-jednostek-osp

Specjalistyczny samochód dla jednostki OSP Mstów
https://www.mstow.pl/art/4244,specjalistyczny-samochod-trafil-do-osp-mstow
inwestycje2021_25


Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej DW786
https://www.mstow.pl/art/4232,oswietlenie-przejsc-dla-pieszych
inwestycje2021_26

Inwestycje w placówkach oświatowych
https://www.mstow.pl/14,inwestycje/8

Remont Sali gimnastycznej w ZSP w Małusach Wielkich
https://www.mstow.pl/art/4222,remont-sali-gimnastycznej-w-zsp-malusy-wielkie
inwestycje2021_28

Wymiana piłkochwytów przy Szkole Podstawowej w Mstowie
https://www.mstow.pl/art/4249,wymiana-pilkochwytow-przy-sp-mstow
inwestycje2021_29

Montaż wiat przystankowych
https://www.mstow.pl/art/4274,wiaty-przystankowe-promuja-gmine
inwestycje2021_30


Oświetlenie przestrzeni publicznej
https://www.mstow.pl/art/4285,oswietlenie-przestrzeni-publicznej

Strefa rekreacji w Brzyszowie
https://www.mstow.pl/art/4272,strefa-rekreacji-ruchowej-w-brzyszowie
inwestycje2021_33

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe
https://www.mstow.pl/14,inwestycje/40
https://www.mstow.pl/art/4237,rowerowa-brama-jury
inwestycje2021_34

Trzy nowe linie komunikacji wewnętrznej od 1 marca 2021 r.
https://www.mstow.pl/art/4166,od-01-marca-ruszaja-trzy-nowe-linie-komunikacyjne

Przegląd i remont placów zabaw
https://www.mstow.pl/art/4268,przegladplacowzabaw
inwestycje2021_35


Ogrodzenie zbiornika wodnego w Małusach Wielkich (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4295,ogrodzenie-zbiornika-wodnego-w-malusach-wielkich
inwestycje2021_36

Zagospodarowanie skweru w Wancerzowie, ul. Jaskrowska (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4380,zagospodarowanie-skweru-w-wancerzowie
inwestycje2021_37

Chodnik przy zbiorniku wodnym w Mokrzeszy (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4361,chodnik-przy-zbiorniku-wodnym-w-mokrzeszy
inwestycje2021_38

Zagospodarowanie skweru w Mokrzeszy (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4331,zagospodarowanie-skweru-w-mokrzeszy
inwestycje2021_39

Domek sołecki w Kuśmierkach (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4324,domek-solecki-w-kusmierkach
inwestycje2021_40

Altana sołecka w Cegielni (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4290,altana-solecka-w-cegielni
inwestycje2021_41

Zagospodarowanie skweru przy stawie w Zawadzie (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4296,zagospodarowanie-skweru-w-zawadzie
inwestycje2021_42

Ogrodzenie przy Szkole w Jaskrowie (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4263,ogrodzenie-przy-zsp-w-jaskrowie
inwestycje2021_43

Mokrzesz – instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4194,instalacja-fotowoltaiczna-na-budynku-osp-mokrzesz
inwestycje2021_44

Remont łazienek w remizie OSP Małusy Małe (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4291,remont-lazienek-w-remizie-osp-malusy-male

Systemy monitoringu w Siedlcu, Srocku i Mstowie (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4186,systemy-monitoringu-w-siedlcu-srocku-i-mstowie
inwestycje2021_47

Progi zwalniające w Małusach Małych i w Mstowie, ul. Norwida (Fundusz Sołecki)
https://www.mstow.pl/art/4376,progi-zwalniajace-w-malusach-malych-i-mstowie
inwestycje2021_48


Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik jej rozwoju i kondycji finansowej. Inwestowanie jest jednak możliwe dopiero po pokryciu przez gminę koniecznych wydatków bieżących. Ich służebny charakter wynika stąd, że zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek gospodarczych oraz instytucji.

Wstecz