Piątek, 15 październik 2021, imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny
A- A+

Dotacje dla jednostek OSP / 2021-07-19

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Mstów każdego roku składają wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z różnych źródeł. W roku bieżącym osiem jednostek OSP otrzymało dofinansowania, które pochodziły z budżetu państwa oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

OSP_logo
- dotację w ramach tzw. „Programu 5000+” (w którym środki pochodzą z MSWiA) otrzymało wszystkie 10 jednostek OSP z terenu gminy. W ramach realizacji zadań zostaną zakupione podstawowe elementy ubrania osobistego strażaka tj. buty strażackie, ubrania specjalne i hełmy strażackie.

- dotację dla jednostek OSP działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) otrzymały obie jednostki z Gminy Mstów, które są w systemie - czyli OSP Mstów i OSP Jaskrów.

- o środki finansowe pochodzące z MSWiA, a które były przeznaczone dla jednostek OSP działających poza strukturami KSRG wnioskowało pozostałe 8 jednostek. Dotację otrzymały 3 jednostki: OSP Małusy Wielkie (na zakup motopompy pływającej i pilarki do drewna), OSP Małusy Małe (na zakup wyposażenia osobistego strażaka) i OSP Kobyłczyce (na sprzęt łączności w postaci radiotelefonów przenośnych).

- do programu dofinansowania OSP przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przystąpiło pięć jednostek z terenu Gminy Mstów:
* OSP Mokrzesz (na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego),
* OSP Kuchary (zakup ubrań specjalnych),
* OSP Krasice (ubrania specjalne),
* OSP Mstów (ubrania specjalne),
* OSP Małusy Małe (zakup sprzętu ratowniczego).
Na tą chwilę nie są znane wyniki naboru, ale mamy nadzieję, że złożone wnioski uzyskają ocenę pozytywną i otrzymają dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia.


Wszystkie jednostki OSP, jak co roku, mogły liczyć na pomoc pracowników Urzędu Gminy Mstów w trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, a także podczas realizacji zadań.

Opracował: Adam Równiak (Inspektor ds. promocji, obronności i zarządzania kryzysowego)

Wstecz