Piątek, 15 październik 2021, imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny
A- A+

Remont ul.Krótkiej w Krasicach / 2021-07-08

Zakończono remont ulicy Krótkiej w Krasicach na odcinku ok. 672,80 mb. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odwodnienia oraz regulację istniejącego uzbrojenia.

Krasice_Krotka_6

Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Krótkiej w Krasicach o dł. ok. 672,80 mb.

Zakres robót (m.in.):

 • korytowanie drogi na poszerzeniu (łuk i odcinki przejściowe ) z transportem urobku,
 • wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonanie warstwy odsączającej,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • warstwa wiążąca – wyrównawcza - beton asfaltowy,
 • skropienie warstwy asfaltowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową,
 • odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi na przyległy teren i do zaprojektowanego ścieku i korytek,
 • ścięcie poboczy,
 • zjazdy na posesje, pola (utwardzone kruszywem kamiennym),
 • montaż korytek trapezowych dużych wibroprasowanych,
 • plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi wraz z wyprofilowaniem skarp,
 • regulacja istniejącego uzbrojenia (zasuwy, hydranty),
 • przebrukowanie istniejących zjazdów i dojść z kostki brukowej do zaprojektowanej niwelety nawierzchni asfaltobetonowej.
Wstecz