Niedziela, 20 czerwiec 2021, imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
A- A+

Inwestycje w Gminie Mstów 2020 / 2021-01-01

Często pojedyncze inwestycje są zauważalne przez mieszkańców tylko w danym miejscu i konkretnej miejscowości. Jednakże, gdy się je pokaże w zestawieniu zbiorczym, dają obraz rozwoju społecznego i gospodarczego samorządu.

11

Inwestycje samorządu gminnego to całość wydatków inwestycyjnych podejmowanych przez organy samorządu gminnego mających na celu powiększenie jej majątku, a przy tym jej rozwój społeczny i gospodarczy. Gmina dysponując znaczną samodzielnością realizacji zadań posiada również rozległy zasięg wydatkowania środków, decydując o wyborze kierunku inwestowania w zakresie zadań własnych.
 

W 2020r. , pomimo pandemii COVID-19, na terenie Gminy Mstów zrealizowane zostały inwestycje o wartości ponad 11 milionów złotych, z czego ok. 6 milionów złotych (55%) pochodziło ze środków zewnętrznych m.in. środki unijne RPO/RIT, rządowe, WFOŚiGW w Katowicach, środki Województwa Śląskiego czy Powiatu Częstochowskiego.

Przy zrealizowanym w 2020r. budżecie Gminy Mstów (dochody i wydatki) na poziomie ponad 57 milionów złotych oznacza to przeznaczenie ok. 20% budżetu na zadania inwestycyjne.


Wartość szacunkowa jest z pewnością znacznie większa – gdyż kilka dużych inwestycji jest już rozpoczętych (m.in. Przebudowa drogi Srocko-Siedlec, Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie, Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków), a będą uwzględniane za rok, w zestawieniu za 2021r.


Wancerzow-ul_Brzozowa---przebudowa1
Inwestycje drogowe w gminie Mstów 2020 (materiał filmowy)

 

Ważniejsze inwestycje i zadania w 2020r. w gminie Mstów:


MPK wraca do Mstowa od 01 września 2020r.

http://www.mstow.pl/art/4009,po-30-latach-mpk-wraca-do-mstowa-od-01-wrzesnia

MPK-po-30-latach-wraca-do-Mstowa---od-01-wrzesnia-2020r_


OSP Jaskrów – zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

http://www.mstow.pl/art/4058,nowy-samochod-ratowniczo-gasniczy-dla-osp-jaskrow

OSP-Jaskrow_zakup-nowego-samochodu-ratowniczo-gasniczego

 

„Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności”

http://www.mstow.pl/art/4122,montaz-odnawialnych-zrodel-energii-na-potrzeby-osrodka-zdrowia-w-mstowie


Mstow_Osrodek-zdrowia_oze logo_kolor_poziom


Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie (inwestycja będzie kontynuowana w 2021r.)

http://www.mstow.pl/art/3784,rozbudowa-osrodka-zdrowia-w-mstowie-z-dofinansowaniem-unijnym

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie (inwestycja będzie kontynuowana w 2021r.)

http://www.mstow.pl/art/4041,rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-jaskrowie

Oczyszczalnia-sciekow-w-Jaskrowie  RFIL-logoPrzebudowa drogi transportu rolnego w Małusach Małych

http://www.mstow.pl/art/4074,przebudowa-drogi-transportu-rolnego-w-malusach-malych

Malusy-Male---przebudowa-drogi-transportu-rolnego  logo_kolor_poziom

 

Przebudowa drogi w ul. Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu

http://www.mstow.pl/art/4115,przebudowa-drogi-w-ul-osmiu-blogoslawienstw-w-siedlcu

Siedlec_przebudowa-drogi-Osmiu-Blogoslawienstw fundusz-drog-samorzadowych

 

Przebudowa ul. Brzozowej w Wancerzowie

http://www.mstow.pl/art/4049,przebudowa-ulicy-brzozowej-w-wancerzowie

Wancerzow-ul_Brzozowa---przebudowa RFIL-logo
 

Przebudowa drogi w ul. Kopernika w Mstowie

http://www.mstow.pl/art/3979,przebudowa-drogi-w-ul-kopernika-w-mstowie

Mstow---przebudowa-ul_Kopernika

 

Remonty nawierzchni bitumicznych (w Mstowie, Srocku, Małusach Małych, Brzyszowie i Małusach Wielkich)

http://www.mstow.pl/art/3977,remonty-nawierzchni-bitumicznych

Malusy-Male---remonty-nawierzchni-bitumicznych

 

Przebudowa drogi powiatowej 1060S na odcinku Wancerzów-Rudniki

http://www.mstow.pl/art/4066,przebudowa-drogi-powiatowej-1060s-na-odcinku-rudniki-wancerzow

Wancerzow_przebudowa-drogi-powiatowej-1060S-na-odc-Rudniki-Wancerzow fundusz-drog-samorzadowych
 

Budowa chodnika w Kobyłczycach (IV etap – 750mb) w ciągu drogi powiatowej 1040 S

http://www.mstow.pl/art/4116,iv-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach

Chodnik-w-Kobylczycach-IV-etap  RFIL-logoChodnik na odcinku Cegielnia – Kuchary (II etap – 520mb) przy drodze powiatowej 1077 S

http://www.mstow.pl/art/4121,chodniki-przy-drogach-powiatowych-w-cegielni-kucharach-i-wancerzowie

chodnik-cegielnia-kuchary  RFIL-logoChodnik w Kłobukowicach (II etap-505mb)

http://www.mstow.pl/art/4113,chodnik-w-klobukowicach

Chodnik-w-Klobukowicach-II-etap
 


Chodnik w Wancerzowie, ul. Gminna (dł. 215mb), w ciągu drogi powiatowej 1028 S

http://www.mstow.pl/art/4121,chodniki-przy-drogach-powiatowych-w-cegielni-kucharach-i-wancerzowie

chodnik-wancerzow_ul_gminna


Wymiana wodociągu na ul. Sadowej w Wancerzowie

http://www.mstow.pl/art/3906,wymiana-wodociagu-na-ul-sadowej-w-wancerzowie

 

Modernizacja obiektu sportowego w Krasicach

http://www.mstow.pl/art/4093,boisko-w-krasicach-na-miare-xxi-wieku

Krasice_modernizacja-obiektu-sportowego ppj„Inicjatywa Sołecka 2020” w Srocku

http://www.mstow.pl/art/4057,inicjatywa-solecka-2020-w-srocku

Srocko---Inicjatywa-Solecka-2020 logo_kolor_poziom„Inicjatywa Sołecka 2020” w Mokrzeszy

http://www.mstow.pl/art/4047,inicjatywa-solecka-w-mokrzeszy

Mokrzesz--Inicjatywa-Solecka-2020 logo_kolor_poziom
 


Oświetlenie skweru przy ZSP w Jaskrowie

http://www.mstow.pl/art/4085,oswietlenie-skweru-przy-zsp-w-jaskrowie

Jaskrow---oswietlenie-skweru-przy-SzkoleRemont sali konferencyjnej (sesyjnej) w Urzędzie Gminy

http://www.mstow.pl/art/3963,absolutorium-dla-wojta-tomasza-gesiarza

Mstow_Urzad_remont-sali-sesyjnej
 


Oczyszczenie zbiornika wodnego w Zawadzie

http://www.mstow.pl/art/4063,oczyszczenie-zbiornika-wodnego-w-zawadzie

Zawada-oczyszczenie-zbionika-wodnego

 

Dofinansowanie WFOŚiGW do zakupu sprzętu dla OSP

http://www.mstow.pl/art/4110,dofinansowanie-wfosigw-do-zakupu-sprzetu-dla-osp

Zakup-sprzetu-dla-OSP---dofinansowanie-WFOSiGW WFOSiGW-dofinansowanie
 

„Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej w Mstowie

http://www.mstow.pl/art/4098,zielona-pracownia-w-sp-mstow

Szkola-Mstow_Zielona-Pracownia  WFOSiGW-dofinansowanieRemont sali gimnastycznej przy ZSP w Jaskrowie

http://www.mstow.pl/art/4022,sala-gimnastyczna-przy-zsp-w-jaskrowie-jak-nowa

Jaskrow-ZSP---remont-sali-gimnastycznej
 

„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”

http://www.mstow.pl/art/3976,zdalna-szkola

http://www.mstow.pl/art/3909,zdalna-szkola-zakup-laptopow-dla-szkol

zdalna-szkola---laptopy  zdalna-szkola„Posiłek w szkole i w domu” – Szkoła Podstawowa w Mstowie

http://www.mstow.pl/art/4089,posilek-w-szkole-i-w-domu

Szkola-Mstow---posilek-w-szkole-i-w-domu
 


„Aktywna Tablica” w SP Krasice

http://www.mstow.pl/art/4077,aktywna-tablica-w-krasicach

Aktywna-Tablica
 

„Szkoła twórczych umysłów” – dofinansowanie RPO WSL dla SP Mstów

http://www.mstow.pl/art/4112,szkola-tworczych-umyslow

 

Montaż klimatyzacji w Przedszkolu w Wancerzowie

http://www.mstow.pl/art/4087,montaz-klimatyzacji-w-przedszkolu-w-wancerzowie

 

Remont łazienek w ZSP Małusy Wielkie

http://www.mstow.pl/art/4024,modernizacja-lazienki-w-zsp-malusy-wielkie

Malusy-Wielkie-Szkola---remont-lazienek

Prace remontowe w ZSP Małusy Wielkie

http://www.mstow.pl/art/3885,okiem-dyrektora-remonty-w-zsp-w-malusach-wielkich

Malusy-Wielkie-Szkola---prace-remontowe


Inwestycje w placówkach oświatowych

http://www.mstow.pl/art/4069,inwestycje-w-placowkach-oswiatowych

 

Montaż wiat przystankowych

http://www.mstow.pl/art/4023,wiaty-przystankowe-promuja-gmine

Zawada_nowa-wiata-przystankowa
 

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe

http://www.mstow.pl/art/3951,dokumentacje-projektowe

 

Przegląd i remont placów zabaw

http://www.mstow.pl/art/3920,przeglad-placow-zabaw

Przeglad-i-remont-placow-zabaw


Brzyszów – przyjazna przestrzeń publiczna

http://www.mstow.pl/art/3981,brzyszow-przyjazna-przestrzen-publiczna

Brzyszow---przyjazna-przestrzen-publicznaProgi zwalniające w Małusach Małych (Fundusz Sołecki)

http://www.mstow.pl/art/4039,progi-zwalniajace-w-malusach-malych

Malusy-Male---progi-zwalniajace


Progi zwalniające w Łuszczynie (Fundusz Sołecki)

http://www.mstow.pl/art/4006,progi-zwalniajace-w-luszczynie

Luszczyn---progi-zwalniajace
 


Monitoringi w Jaskrowie, Krasicach, Kucharach, Kuśmierkach i Małusach Małych (Fundusz Sołecki)

http://www.mstow.pl/art/3877,monitoring-w-solectwach

Kusmierki---monitoring


Monitoring na budynku OSP Kuchary (Fundusz Sołecki)

http://www.mstow.pl/art/4094,monitoring-na-budynku-osp-kuchary

 

Remont łazienek w remizie OSP Jaskrów (Fundusz Sołecki)

http://www.mstow.pl/art/4029,remont-w-remizie-osp-jaskrow

 

Remont sali w remizie OSP Małusy Wielkie (Fundusz Sołecki)

http://www.mstow.pl/art/4008,prace-remontowe-w-remizie-osp-malusy-wielkie
 

Utwardzenie drogi transportu rolnego w Mstowie (Fundusz Sołecki)

http://www.mstow.pl/art/3876,poczatek-szlaku-warowni-jurajskich-utwardzony
 

Oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Warcie

http://www.mstow.pl/art/4078,oznakowanie-szlaku-kajakowego-na-rzece-warcie

Oznakowanie-szlaku-kajakowego-na-Warcie
 

Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła w Mstowie

http://www.mstow.pl/art/3875,dofinansowanie-na-renowacje-kosciola-w-mstowie


herb-Mstowa

Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik jej rozwoju i kondycji finansowej. Inwestowanie jest jednak możliwe dopiero po pokryciu przez gminę koniecznych wydatków bieżących. Ich służebny charakter wynika stąd, że zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek gospodarczych oraz instytucji.

Wstecz