Piątek, 26 luty 2021, imieniny: Miroslawa, Aleksandra
A+ A-

"Aktywna Tablica" w Krasicach / 2020-11-17

Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowało wykaz szkół, objętych wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -„Aktywna Tablica” – edycja 2020. Na liście rankingowej znalazła się Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Krasicach.

logo_Aktywna-Tablica_1920x810

W poprzednich latach z programu „Aktywna Tablica” skorzystało już 7 placówek oświatowych w Gminie Mstów, pisaliśmy o tym: http://www.mstow.pl/art/3649,aktywna-tablica-dofinansowanie-dla-szkol   http://www.mstow.pl/art/2952,rzadowy-program-aktywna-tablica

Wysokość wsparcia finansowego może wynieść maksymalnie 14 tys. zł dla jednej szkoły i nie może przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% (3,5 tys. zł) zapewnia organ prowadzący placówkę, czyli gmina. W 2020 roku o dofinansowanie mogły ubiegać się m.in. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu (w latach 2017-2019).
Szkoła Podstawowa w Krasicach dzięki dofinansowaniu planuje zakupić trzy interaktywne monitory dotykowe.

 

Więcej:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/wykaz-szkol-zakwalifikowanych-do-programu-aktywna-tablica-edycja-2020/

logotyp_men

 

Program "Aktywna Tablica" na lata 2020-2024
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

https://www.gov.pl/web/edukacja/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica

Wstecz