Czwartek, 25 luty 2021, imieniny: Wiktora, Cezarego
A+ A-

Inwestycje w placówkach oświatowych / 2020-11-03

W celu zapewnienia właściwego stanu technicznego i funkcjonalnego placówek oświatowych w 2020r. wykonano niezbędne inwestycje, prace remontowe oraz zakupy wyposażenia.

Władze gminy Mstów ze szczególną troską podchodzą do spraw, związanych z edukacją uczniów szkół z naszego terenu. W celu wzbogacenia bazy lokalowej szkół i przedszkoli, zrealizowano następujące zadania (m.in.):

 

W ramach programu rządowego ,,Zdalna Szkoła” oraz ,,Zdalna Szkoła+” Gmina Mstów pozyskała dofinansowanie (w kwocie 69.500,00 zł oraz 55.000,00 zł) i zakupiła dla wszystkich szkół z terenu gminy 43 laptopy, które przeznaczone są do prowadzenia zdalnej nauki, umożliwiając realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

http://www.mstow.pl/art/3909,zdalna-szkola-zakup-laptopow-dla-szkol

http://www.mstow.pl/art/3976,zdalna-szkola

zd1

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie

O remoncie  i odnowieniu Sali gimnastycznej (+ widownia i korytarz z szatniami) pisaliśmy już wcześniej: http://www.mstow.pl/art/4022,sala-gimnastyczna-przy-zsp-w-jaskrowie-jak-nowa 

zsp_jaskrow_sala

W celu zwiększenia powierzchni sal lekcyjnych i przestrzeni między uczniami przeniesiono bibliotekę do sali nr 8 (którą wcześniej wyremontowano) - dzięki temu uzyskano dużą, przeszkloną salę lekcyjną dla dzieci z klas I-III. Dokonano w niej również modernizacji oświetlenia oraz doposażenia w tablice i meble.

Z Funduszu Sołeckiego Jaskrowa zakupione zostały dla szkoły bramki do piłki nożnej. Natomiast Fundacja "Cemex" wsparła jaskrowską szkołę finansowo, z przeznaczeniem na wykonanie prac ogrodniczych na obszarze boiska trawiastego. W roku szkolnym 2019/20 w ZSP Jaskrów realizowany był Program „ERASMUS +“ - w ramach programu szkoła pozyskała środki na szkolenia nauczycieli oraz zakupy pomocy i materiałów w ramach projektu "Rozwój z CLIL-metodą skutecznej nauki".

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie

W wakacje tego roku zmieniło się szkolne boisko w placówce w Zawadzie. Twarde, betonowe płyty boiska do siatkówki i koszykówki zamieniono na miękką, bezpieczną, amortyzującą każdy upadek, kauczukową nawierzchnię. Nowa inwestycja sprawia, że zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci stają się dużo bardziej bezpieczne. Poprawił się też stan boiska do piłki nożnej. Zostało ono wyrównane i zyskało nawierzchnię trawiastą – efekty nowej murawy zobaczymy na wiosnę przyszłego roku. W szkole wymieniono również rolety w trzech klasopracowniach oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie (m.in. aparat kompaktowy, nagłośnienie, laptop, zestaw szaf archiwalnych i półek).

boisko-Zawada


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich

O przeprowadzonych w I półroczu 2020r. remontach w placówce pisaliśmy wcześniej: http://www.mstow.pl/art/3885,okiem-dyrektora-remonty-w-zsp-w-malusach-wielkich

A był to m.in.: remont 3 sal dydaktycznych i pokoju nauczycielskiego, korytarzy, klatki schodowej, montaż szklanych drzwi. Dodatkowo wykonany został gruntowny remont łazienki:

http://www.mstow.pl/art/4024,modernizacja-lazienki-w-zsp-malusy-wielkie Zakupiono też niezbędne wyposażenie (tablice magnetyczne, stoliki, krzesła, laptop).

mw1

 

Szkoła Podstawowa w Mstowie

Wykonany został remont korytarzy szkolnych na parterze, remont instalacji elektrycznej. Zakupiono m.in. stoły do gier świetlicowych, zastawę do kuchni, pomoce do pracowni chemicznej, wyposażenie korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych (meble, tablice, gabloty, rolety zewnętrzne,  szafy metalowe dla uczniów, tablicę interaktywną). 

zielona_pracownia2020

Szkoła realizowała projekty: „Zielona Pracownia” (utworzenie nowoczesnej pracowni biologiczno-geograficznej „Ciekawi Świata”) http://www.mstow.pl/art/3974,zielona-pracownia-w-sp-mstow  oraz „Posiłek w Szkole i w domu” (doposażenie kuchni oraz jadalni w placówce) http://www.mstow.pl/art/3952,posilek-w-szkole-i-w-domu


 

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy

Wykonano remont dwóch sal lekcyjnych (tynk strukturalny, sufit podwieszany, panele, parapety wewnętrzne, listwy). W ramach Funduszu Sołeckiego zagospodarowano teren przy szkole - zamontowano nową, drewnianą altanę, a podłoże utwardzono kostką brukową.  http://www.mstow.pl/art/4047,inicjatywa-solecka-w-mokrzeszy                                      

mokrzesz31

 

Szkoła Podstawowa w Kucharach

Zrealizowane zostały prace remontowe, polegające na dociepleniu stropu (poprzez rozścielanie granulatu wełny kamiennej PAROC grubości min. 25 cm, powierzchnia: 164 m2). Zakupiono również pomoce dydaktyczne i wyposażenie (szafa metalowa, stół komputerowy szt. 2, stolik uczniowski, zestaw komputerowy, drukarka).

Z Funduszu Sołeckiego dokonano zakupu i montażu wideo-domofonu oraz monitoringu (4 kamery + rejestrator) na terenie Szkoły Podstawowej w Kucharach.

kuchary_monitoring

 

Szkoła Podstawowa w Brzyszowie

Na potrzeby utrzymania terenów zielonych wokół placówki szkolnej zakupiona została kosiarka spalinowa oraz kosa dmuchawa Stiga. Z Funduszu Sołeckiego Brzyszowa oraz Małus Małych szkoła sfinansowała zakup nowego zestawu do nagłośnienia. 


Szkoła Podstawowa w Krasicach

Zamontowane zostały dwie kamery (plus osprzęt) na terenie szkoły – w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonano również prace remontowe sali lekcyjnych.

 

Przedszkole w Siedlcu

W trakcie roku szkolnego doposażony został plac zabaw (zestaw zabawowy, bujaki, huśtawka podwójna), w ramach Funduszu Sołeckiego. Zakupiono też m.in. monitor interaktywny, laptop.
 

Przedszkole w Wancerzowie

Zakupiono m.in. podłogę interaktywną SmartFloor, laptop, monitor interaktywny. Z Funduszu Sołeckiego został doposażony plac zabaw przy przedszkolu.

Wstecz