Poniedziałek, 08 sierpień 2022, imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
A- A+

Aktualności 2012

SAMORZĄDOWCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I EKIPA DESIGN SILESIA ODWIEDZILI SZTOKHOLM / 2012-10-11

SAMORZĄDOWCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I EKIPA DESIGN SILESIA ODWIEDZILI SZTOKHOLM

Samorządowcy województwa śląskiego i ekipa Design Silesia odwiedzili Sztokholm. Wizytę zorganizował Wydział Funduszy Europejskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu Design Silesia. Kilkudniowa wizyta studyjna pozwoliła na poznanie projektu realizowanego w stolicy Szwecji  od 1998 roku:  Sztokholm – Miasto otwarte dla wszystkich,  pokazała jak można tworzyć przyjazną i funkcjonalną przestrzeń  publiczną oraz jak dostosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych.

więcej

OGŁOSZENIE - PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI / 2012-10-10

Wójt turystyczno – rekreacyjnej Gminy Mstów sąsiadującej z Częstochową, malowniczo położonej nad przełomem rzeki Warty, ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mstów położonych w Mstowie przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie (karta mapy 7 obrębu Mstów).

więcej

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY MSTÓW I KONCERT ZESPOŁU PARIS / 2012-10-08

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY MSTÓW I KONCERT ZESPOŁU PARIS

Na mstowskim rynku 30 września odbył się II Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Mstów.

więcej

OPIS PROJEKTU "DESIGN W TERENIE" / 2012-10-08

OPIS PROJEKTU

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach wydała opis realizacji projektu - Mstów „design w terenie”. Jest to kalendarium tego, co działo się w gminie Mstów w październiku ubiegłego roku, kiedy przez siedem dni pracowali tu studenci  pod kierunkiem projektantów nad koncepcjami ożywienia przestrzeni publicznej gminy. Były to warsztaty zorganizowane w ramach projektu „ Design w terenie”.

więcej

NORDIC WALKING - MSTÓW / 2012-09-26

NORDIC WALKING - MSTÓW

Mstowski etap II Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking rozegrano 23 września. Blisko 100 zawodników pokonało trasę o długości około 6 km wytyczoną obok pozostałości kompleksu drewnianych stodół.

więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA / 2012-09-25

ZP-IV/ZGK/2012

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów zawiadamiam, ze wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup używanej koparko-ładowarki kołowej”, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty złożone przez: 1.EWPA – Maszyny Budowlane Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki 2.Broker Serwis Maszyny Budowlane PHU Jan Surma ul. Okólna 64, 95-002 Nowe Łagiewniki

XXVI SESJA RADY GMINY MSTÓW / 2012-09-21

W dniu 28 września 2012 roku odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Mstów.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.

więcej

INFORMACJA / 2012-09-20

W Urzędzie Gminy w Mstowie, w sali nr 40, odbędą się posiedzenia niżej wymienionych Komisji Rady Gminy :

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego - w dniu 24.09.2012 r. o godz. 900,
- Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Promocji Gminy - w dniu 24.09.2012 roku o godz. 1200,
- Komisji Rewizyjnej - w dniu 25.09.2012 r. o godz. 1300.