Poniedziałek, 06 grudzień 2021, imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
A- A+

Aktualności 2012

OGŁOSZENIE / 2012-12-11

Wójt Gminy Mstów działając na mocy Zarządzenia Nr 82/2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na łączone stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie i dyrektora Biblioteki Gminnej w Mstowie z późn. zm.

ogłasza  konkurs

na łączone stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie i dyrektora Biblioteki Gminnej w Mstowie, który odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Nr 40 Urzędu Gminy Mstów.

więcej

INFORMACJA / 2012-12-03

W dniu 4.12.2012 r. o godz. 1300, w sali nr 40 Urzędu Gminy w Mstowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy ds. Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Gminy.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO : OBSŁUGA FINANSOWA / 2012-12-01

logo_ue_gops.jpg

Ogłoszenie O Naborze Na Stanowisko : Obsługa Finansowa
projektu systemowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie ogłasza nabór
na stanowisko : obsługa finansowa projektu systemowego
pt. „Aktywna Integracja Bezrobotnych Gminy Mstów”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU / 2012-11-30

M s t ó w, dnia 30 listopada 2012 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mstowie na potrzeby realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Anna Cierpiałowska, zamieszkała w Mstowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Cierpiałowska spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

KONKURS NA LOGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W MSTOWIE / 2012-11-29

30 listopada b.r. upływa termin nadsyłania prac konkursowych na znak graficzny (logo) Biblioteki Gminnej w Mstowie. Autor najlepszego projektu otrzyma w nagrodę tablet dotykowy, który wręczy sam św. Mikołaj podczas imprezy “Mikołajki w GOKu”.

MIKOŁAJKI W GOKU / 2012-11-29

Zapraszamy wszystkich chętnych na imprezę pt “Mikołajki w GOKu” - 6 grudnia b.r. o godz. 17.00 na sali widowiskowej (wejście od ul. Częstochowskiej).

więcej

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ / 2012-11-29

10 listopada b.r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej zorganizowany z okazji Święta Niepodległości. Na ponad godzinny program muzyczny złożyły się zespołowe występy artystyczne.

więcej

WYSTAWA ZDJĘĆ W GOK / 2012-11-27

WYSTAWA ZDJĘĆ W GOK

7 października b.r. GOK i Biblioteka Gminna w Mstowie zaprezentowały wystawę historyczną "Mstów na starej fotografii". Zgromadzono ponad 70 fotografii z różnych okresów historycznych gminy Mstów. Pozyskane zdjęcia poddano cyfrowej obróbce retuszując niedoskonałości i powiększając je do dużego formatu A3.

więcej