Poniedziałek, 06 grudzień 2021, imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
A- A+

XXVI SESJA RADY GMINY MSTÓW / 2012-09-21

W dniu 28 września 2012 roku odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Mstów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mstów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kuchary stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Nr XIII/119/2004 Rady Gminy w Mstowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mstów.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie i rozpocznie się o godz. 900 .

Wstecz