Niedziela, 22 maj 2022, imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty
A- A+

Aktualności 2012

INFORMACJA / 2012-04-23

W dniu 24.04.2012 r. , w sali nr 40 Urzędu Gminy w Mstowie, odbędą się posiedzenia niżej wymienionych Komisji Rady Gminy:
- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego o godz. 900,
- Komisji Budżetu, Oświaty, Zdrowia i Promocji Gminy o godz. 1300,
- Komisji Rewizyjnej o godz. 1400.

KUP ATRAKCYJNĄ DZIAŁKĘ WE MSTOWIE / 2012-04-20

26 kwietnia w Urzędzie Gminy odbędzie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech kolejnych działek za dawną Lecznicą Weterynaryjną we Mstowie. Przeznaczone do sprzedaży działki są nieuzbrojone, ale leżą w strefie zurbanizowanej Mstowa, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i posiadają dostęp do drogi publicznej powiatowej S1037 (ulica Częstochowska) poprzez drogę dojazdową, ogólnodostępną (nowa ulica Marii Skłodowskiej - Curie w Mstowie, za dawną Lecznicą Weterynaryjną). Nowa ulica stanowi własność Gminy Mstów, istnieje możliwość podłączenia przez nią sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej z ulicy Częstochowskiej.

Więcej szczegółów dotyczących sprzedaży działek znajduje się w zakładce BIP.

JURAJSKI PUCHAR NORDIC WALKING PONOWNIE ZAGOŚCI WE MSTOWIE / 2012-04-20

JURAJSKI PUCHAR NORDIC WALKING PONOWNIE ZAGOŚCI WE MSTOWIE

Spacerowanie z kijkami staje się coraz popularniejsze w naszym kraju. Także w gminie Mstów widok osób korzystających z tej formy rekreacji nie jest już niczym nadzwyczajnym. Jedną z imprez popularyzujących taki sposób spędzania wolnego czasu jest Jurajski Puchar Nordic Walking

więcej

ŚWIETLICA KUŹNIĄ POMYSŁÓW NA ATRAKCYJNE SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU / 2012-04-19

Podczas postępowania konkursowego, przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Północnej Jury” złożony wcześniej wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Małe Projekty” został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju otrzymując 57,81 punktów, co dało mu 4 miejsce na liście rankingowej.

więcej

XXI SESJA RADY GMINY MSTÓW / 2012-04-19

W dniu 27 kwietnia 2012 roku odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Mstów. Porządek obrad :  

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  
  2. Przyjęcie porządku obrad.
     
więcej

MSTÓW POZA LISTĄ / 2012-04-18

Zakończyła się ocena merytoryczno-techniczna projektów w ramach konkursu „Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne RPO WSL”. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania wnioski o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 31 mln. Oczekiwania opiewały na kwotę kilkukrotnie wyższą. Niestety, w gronie szczęśliwców nie znalazła się tym razem Gmina Mstów, która starała się o refundację inwestycji związanej z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenów nad Wartą.

SPOTKANIE NA TEMAT KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH / 2012-04-17

SPOTKANIE NA TEMAT KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Mieszkańcy gminy Mstów rozmawiali z przedstawicielami firmy EcoJura na temat kolektorów słonecznych. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Firma EcoJura, która jest producentem kolektorów słonecznych, przedstawiła informacje na temat montażu instalacji solarnych, możliwości uzyskania dotacji 45% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ich zakup oraz  specjalnych rabatów producenta.

więcej

W LASACH NISZCZONE SĄ AMBONY I INNE URZĄDZENIA ŁOWIECKIE / 2012-04-17

Myśliwi z Kół Łowieckich: „Żubr” w Częstochowie i „Dzik” w Sosnowcu skarżą się na systematyczne niszczenie ambon, budek dla kuropatw oraz  paśników dla saren i jeleni na terenie gminy Mstów. Koła łowieckie są dzierżawcami obwodów łowieckich częściowo położonych na terenie gminy i  w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej wybudowali ambony, paśniki i inne urządzenia łowieckie.

więcej