Poniedziałek, 27 czerwiec 2022, imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla
A- A+

XXI SESJA RADY GMINY MSTÓW / 2012-04-19

W dniu 27 kwietnia 2012 roku odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Mstów. Porządek obrad :  

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  
  2. Przyjęcie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/2012 Rady Gminy Mstó z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1040S w Małusach Wielkich na odcinku od km 0+285 do km 0+835.  
  7. Informacja na temat przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy i przyjęcie protokołu z kontroli.  
  8. Informacja z działalności Wójta Gminy i sprawozdanie z wykonania uchwał  Rady Gminy.  
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad  XXI Sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Mstowie i rozpocznie się o godz. 9.00.

Wstecz