Niedziela, 22 maj 2022, imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty
A- A+

Aktualności 2012

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT / 2012-04-10

W dniu 30.03.2012 r. odbył się konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Mstów w 2012 r. w zakresie upowszechniania zajęć z zakresu turystyki. Na realizację zadania Gmina Mstów przeznaczyła kwotę 10.000 zł. Ofertę złożył jedynie Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa, 42-201 Częstochowa, ul. Wilsona 34, które spełniło wymogi zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. ZHP otrzymało dotację w wysokości 5.000 zł.

WIZYTA PISARZA MARCINA WOLSKIEGO / 2012-04-10

WIZYTA PISARZA MARCINA WOLSKIEGO

W sobotnie południe 24 marca br. gościliśmy w Mstowie pisarza, satyryka i dziennikarza – Marcina Wolskiego. Twórca programu TV Polskie Zoo i współtwórca audycji radiowej “60 minut na godzinę” przybył na zaproszenie Biblioteki Gminnej w Mstowie. Autor w ciekawy sposób opowiadał o swoim życiu, pracy twórczej, pracy w radiu i telewizji przeplatając wypowiedzi żartobliwymi fraszkami, wierszami i anegdotami. Z ochotą opowiadał na pytania zgromadzonej publiczności, a także prezentował napisane przez siebie książki. Sobotnie spotkanie autorskie minęło w bardzo miłej atmosferze ku zadowoleniu zgromadzonych mieszkańców Mstowa.

więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIE / 2012-04-10

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” organizuje szkolenie dla beneficjentów działań konkursowych PROW 2007-2013 wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenie dotyczy pisania, rozliczania i zarządzania projektami w ramach działań konkursowych: Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

więcej

ZAPROSZENIE / 2012-04-06

Urząd Gminy Mstów oraz firma EcoJura Sp. z o.o. zapraszają na spotkanie dotyczące montażu instalacji solarnych z dotacją 45% NFOŚ i specjalnymi warunkami rabatowymi producenta kolektorów słonecznych firmy EcoJura Sp. z o.o. dla mieszkańców Gminy Mstów.

Pobierz całą treść

UMOWA Z LKS / 2012-04-05

UMOWA Z LKS

Gmina Mstów przeznacza 300 tys. zł. na dofinansowanie budowy nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego na terenie LKS Warta Mstów. Podpisała umowę z klubem na wsparcie realizacji projektu „Budowa nowoczesnej, ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Gminie Mstów”. Projekt zakłada budowę otwartych boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz nowoczesnego budynku z wielofunkcyjną salą sportową i zapleczem socjalno-sanitarnym.

więcej

STARANIA O PIENIĄDZE Z UNII / 2012-04-04

STARANIA O PIENIĄDZE Z UNII

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków, warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej, zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej dla konkursu nr 03.02.02-121/11 w ramach Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne RPO WSL 2007-2013. Wśród starających się o unijne fundusze jest też Gmina Mstów.

więcej

ZAWADA W LICZBACH / 2012-04-02

ZAWADA W LICZBACH

Wpływy mieszkańców Zawady z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2011 rok wyniosły 79.896,- zł. Podatków nie zapłaciło 21 osób i zaległości podatkowe na koniec 2011 roku wyniosły 3.584,- zł. W roku bieżącym mieszkańcy miejscowości mogą liczyć na rozpoczęcie prac mających na celu zwiększenie komfortu pieszych, poruszających się ul. Główną.

więcej

VII REGIONALNA PREZENTACJA STOŁÓW WIELKANOCNYCH "BABA WIELKANOCNA" / 2012-04-02

VII REGIONALNA PREZENTACJA STOŁÓW WIELKANOCNYCH

W Hali Sportowej w Lelowie odbyła się VII Regionalna Prezentacja Stołów Wielkanocnych „Baba Wielkanocna”. Tradycyjne potrawy i piękną dekorację stołów wielkanocnych przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z 14 gmin z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Gminę Mstów reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Mstowianki”.

więcej