Poniedziałek, 27 czerwiec 2022, imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla
A- A+

Inwestycje w Gminie Mstów 2019 / 2020-01-01

Często pojedyncze inwestycje są zauważalne przez mieszkańców tylko w danym miejscu i konkretnej miejscowości. Jednakże, gdy się je pokaże w zestawieniu zbiorczym, dają obraz rozwoju społecznego i gospodarczego samorządu.

11

Inwestycje samorządu gminnego to całość wydatków inwestycyjnych podejmowanych przez organy samorządu gminnego mających na celu powiększenie jej majątku, a przy tym jej rozwój społeczny i gospodarczy. Gmina dysponując znaczną samodzielnością realizacji zadań posiada również rozległy zasięg wydatkowania środków, decydując o wyborze kierunku inwestowania w zakresie zadań własnych.
W 2019r. na terenie Gminy Mstów zrealizowane zostały inwestycje o wartości ponad 16 milionów złotych, z czego blisko 11 milionów złotych (ok. 65%) pochodziło ze środków zewnętrznych m.in. środki unijne RPO/RIT, środki PROW, Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW), WFOŚiGW w Katowicach, środki województwa śląskiego czy Powiatu Częstochowskiego.

Ważniejsze inwestycje w 2019r. w gminie Mstów:

Termomodernizacja szkół w Małusach Wielkich i w Mstowie
http://www.mstow.pl/art/3729,termomodernizacja-szkol-w-malusach-wielkich-i-w-mstowie
a5

Przebudowa drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie – II etap
http://www.mstow.pl/art/3715,ii-etap-przebudowy-ulicy-starowiejskiej-w-jaskrowie-zakonczony

i3

„Przebudowa łuku drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Mstów”
http://www.mstow.pl/art/3596,korekta-zakretu-smierci-w-zawadzie

i4a

Korekta geometrii skrzyżowania DW 786 z ul. Starowiejską w Jaskrowie
http://www.mstow.pl/art/3573,korekta-geometrii-skrzyzowania-dw-786-z-ul-starowiejska-w-jaskrowie

i7

Poprawa odwodnienia w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 z ul. Ogrodową w Mstowie
http://www.mstow.pl/art/3599,poprawa-odwodnienia-ulogrodowej-w-mstowie

i9

Chodnik w Kobyłczycach (III etap)
http://www.mstow.pl/art/3674,iii-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach-zakonczony

i10

Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1077S na odcinku Cegielnia – Kuchary (I etap)
http://www.mstow.pl/art/3708,chodnik-cegielnia-kuchary

i12


Chodnik w Kłobukowicach (I etap)
http://www.mstow.pl/art/3619,chodnik-w-klobukowicach

Przebudowa ul. Pogodnej w Wancerzowie
http://www.mstow.pl/art/3569,przebudowa-ul-pogodnej-w-wancerzowie

i15

Remont drogi w ul. Strażackiej w Kucharach
http://www.mstow.pl/art/3570,remont-drogi-w-ul-strazackiej-w-kucharach

Nowe nakładki asfaltobetonowe na drogach gminnych w: Mstowie, Krasicach, Siedlcu, Zawadzie i Kobyłczycach (remonty nawierzchni)
http://www.mstow.pl/art/3503,nowe-nakladki-asfaltobetonowe-na-drogach-gminnych

i18

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Mokrzesz
http://www.mstow.pl/art/3688,samochod-ratowniczo-gasniczy-dla-osp-mokrzesz

i23

Termomodernizacja remizy OSP Małusy Małe
http://www.mstow.pl/art/3563,termomodernizacja-remizy-osp-malusy-male

i24


Zakup sprzętu dla OSP z dofinansowaniem WFOŚiGW w Katowicach
http://www.mstow.pl/art/3707,zakup-sprzetu-dla-osp-z-dofinansowaniem-wfosigw-w-katowicach
http://www.mstow.pl/art/3642,dofinansowanie-dla-jednostek-osp

„Zielona Pracownia” w ZSP w Jaskrowie
http://www.mstow.pl/art/3653,zielona-pracownia-na-100-lecie-szkoly-w-jaskrowie
i28

„Aktywna Tablica” (dofinansowanie dla 6 szkół)
http://www.mstow.pl/art/3649,aktywna-tablica-dofinansowanie-dla-szkol
http://www.mstow.pl/art/3656,inwestycje-i-remonty-w-placowkach-oswiatowych

Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka"
http://www.mstow.pl/art/3658,zakonczenie-realizacji-marszalkowskiego-konkursu-inicjatywa-solecka

i31

 

Remont dachu na budynku Urzędu Gminy
http://www.mstow.pl/art/3595,remont-dachu-na-budynku-urzedu-gminy

Oświetlenie i monitoring na Placu Mickiewicza w Mstowie
http://www.mstow.pl/art/3742,oswietlenie-i-monitoring-na-placu-mickiewicza-w-mstowie

Odwodnienie i odc. chodnika w Małusach Wielkich
http://www.mstow.pl/art/3741,odwodnienie-i-odcinek-chodnika-w-malusach-wielkich

Monitoring przy Zalewie "Tasarki" w Mstowie
http://www.mstow.pl/art/3739,monitoring-przy-zalewie-tasarki-w-mstowie

t4
 

Modernizacja oświetlenia przy Klasztorze w Mstowie
http://www.mstow.pl/art/3703,modernizacja-oswietlenia-przy-klasztorze-w-mstowie

i38

Prace remontowe w Ośrodku Zdrowia w Mokrzeszy
http://www.mstow.pl/art/3673,prace-remontowe-w-osrodku-zdrowia-w-mokrzeszy


Inwestycje podejmowane przez samorządy są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji traktowana jest jako ważny wskaźnik jej rozwoju i kondycji finansowej. Inwestowanie jest jednak możliwe dopiero po pokryciu przez gminę koniecznych wydatków bieżących. Ich służebny charakter wynika stąd, że zaspokajają podstawowe i codzienne potrzeby ludności, jednostek gospodarczych oraz instytucji.

Wstecz