Wtorek, 25 luty 2020, imieniny: Wiktora, Cezarego
A+ A-

II etap przebudowy ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie zakończony / 2019-12-08

II etap kompleksowej przebudowy ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie został zakończony. Zadanie dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

j8

materiał fiilmowy o inwestycji

 

Przypomnijmy, że I etap prac na tej ulicy był zrealizowany w 2018r. i obejmował m.in. budowę chodnika (ze zjazdami po stronie zachodniej) i remont parkingu przy szkole. Gmina Mstów starannie przygotowała się do inwestycji, wymieniając wcześniej stary, wadliwy wodociąg.

slaskie

II etap to przebudowa drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie (na odcinku o długości 1121,2 mb) oraz odwodnienie drogi do studni chłonnych oraz kanałem deszczowym (na długości ok. 569 metrów).

Zakres robót m.in.:

- wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych po stronie wschodniej inwestycji,

- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na całej powierzchni jezdni,

- odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi,

- montaż separatora, osadnika, wylotu do rzeki, umocnienia rowu i skarp rzeki,

- wykonanie wpustów ulicznych po stronie wschodniej (z podłączeniami do studni na kanale),

-  ukształtowanie terenu,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- regulacja istniejącego uzbrojenia.

j8

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie” zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wniosek Gminy Mstów znalazł się na wysokim, 5. miejscu na liście rankingowej, z dofinansowaniem 1.458.240,00 zł. !!

j2

Więcej:

http://prow.slaskie.pl/czytaj/lista_informujaca_o_kolejnosci_przyslugiwania_pomocy___operacje_typu_budowa_lub_modernizacja_drog_lokalnych

http://www.mstow.pl/art/3324,przebudowa-ul-starowiejskiej-w-jaskrowie-dofinansowana-z-prow

https://www.slaskie.pl/content/podpisanie-umow-drogi-lokalne

http://www.mstow.pl/art/3395,przebudowa-drogi-w-ulicy-starowiejskiej-w-jaskrowie-i-etap

http://www.mstow.pl/art/3611,trwa-przebudowa-ulstarowiejskiej-w-jaskrowie

Wstecz