Piątek, 18 wrzesień 2020, imieniny: Irmy, Stanislawa, Ireny
A+ A-

Trwa przebudowa ul.Starowiejskiej w Jaskrowie / 2019-08-29

Trwają prace, związane z II etapem przebudowy ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie.

Obecnie droga jest zamknięta dla ruchu na całym odcinku, za wyjątkiem dojazdu do posesji.  Za czasowe utrudnienia przepraszamy.

slaskie

I etap prac w Jaskrowie był zrealizowany w 2018r. i obejmował m.in. budowę chodnika (ze zjazdami po stronie zachodniej) i remont parkingu przy szkole.

 

II etap będzie obejmował przebudowę drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie (na odcinku o długości 1121,2 mb) oraz odwodnienie drogi do studni chłonnych oraz kanałem deszczowym (na długości ok. 569 metrów). Wartość zadania: 1.854.512,38 zł.

Zakres robót m.in.:

- wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych po stronie wschodniej inwestycji,

- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na całej powierzchni jezdni,

- odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi,

- montaż separatora, osadnika, wylotu do rzeki, umocnienia rowu i skarp rzeki,

- wykonanie wpustów ulicznych po stronie wschodniej (z podłączeniami do studni na kanale),

-  ukształtowanie terenu,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- regulacja istniejącego uzbrojenia.

PROW-2014-2020-logo-kolor_52k

Przypomnijmy, że zadanie pn. „Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie” zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wniosek Gminy Mstów znalazł się na wysokim, 5. miejscu na liście rankingowej, z dofinansowaniem 1.458.240,00 zł. !!

 

Więcej:

http://prow.slaskie.pl/czytaj/lista_informujaca_o_kolejnosci_przyslugiwania_pomocy___operacje_typu_budowa_lub_modernizacja_drog_lokalnych

http://www.mstow.pl/art/3324,przebudowa-ul-starowiejskiej-w-jaskrowie-dofinansowana-z-prow

https://www.slaskie.pl/content/podpisanie-umow-drogi-lokalne

http://www.mstow.pl/art/3395,przebudowa-drogi-w-ulicy-starowiejskiej-w-jaskrowie-i-etap

Wstecz