Wtorek, 25 luty 2020, imieniny: Wiktora, Cezarego
A+ A-

Termomodernizacja szkół w Małusach Wielkich i w Mstowie / 2019-12-18

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Mstowie, została zakończona.

mal1

materiał filmowy o inwestycji
 

Przypomnijmy, że projekt gminy Mstów pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej” uzyskał ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, RPO WSL na lata 2014-2020 !

Pisaliśmy o tym:

http://www.mstow.pl/art/3187,termomodernizacja-budynkow-szkol-w-malusach-wielkich-i-mstowie-dofinansowana-ze-srodkow-unijnych

http://www.mstow.pl/art/3634,termomodernizacja-szkol-w-malusach-wielkich-i-w-mstowie
 

RPO-WSL_logotyp

 

Zakres projektu obejmował dwa budynki użyteczności publicznej:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich ;

- Szkoła Podstawowa w Mstowie.

 

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w ww. budynkach:

* wcześniejszy stan budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich nie był zadawalający – przeprowadzona inwentaryzacja wykazała niską izolacyjność ścian zewnętrznych, okien, stropodachów. Budynek był zasilany w ciepło ze starej kotłowni węglowej, która nie była modernizowana. Instalacja c.o. była w złym stanie technicznym, przeważały żeliwne grzejniki żeberkowe (bez termostatów).

* natomiast budynek Szkoły Podstawowej w Mstowie również zasilany był w ciepło ze starej kotłowni opalanej węglem. Przeważały grzejniki żeliwne, instalacja c.o. również w złym stanie technicznym.

 
 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

1. Termomodernizacja obiektu ZSP Małusy Wielkie (m.in.)

- docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, dachu, stropodachu

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych

- modernizacja systemu c.o.

- montaż paneli fotowoltaicznych

- modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

a5

2. Termomodernizacja obiektu SP Mstów

- modernizacja instalacji c.o.,  w tym montaż nowych grzejników

a17

3. Modernizacja źródeł ciepła

- nowy kocioł grzewczy na pellet (biomasę) o mocy 75 kW w budynku ZSP w Małusach Wielkich,

- nowy kocioł grzewczy gazowy kondensacyjny o mocy 400 kW w budynku SP Mstów. Dodatkowo zamontowane zostały dwie powietrzne pompy ciepła o mocy 57 kW każda oraz trzecia pompa o mocy 13 kW. Ciepło jest magazynowane w zasobniku buforowym.

a18

4. Montaż instalacji OZE:

- montaż paneli fotowoltaicznych do podgrzewania c.w.u. oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb w zakresie energii elektrycznej (budynek ZSP Małusy W. i budynek SP Mstów).


Slaskie_logo_kolor_poziom
Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.2. „Efektywność energetyczna  i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT”.

Wstecz